1. Wojciech Targowski – Przewodniczący MKUA


dr inż. arch. Wojciech Targowski, prof. PG - absolwent i pracownik Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Członek SARP i IARP. Współwłaściciel działającej od 1989 roku w Gdańsku autorskiej pracowni projektowej FORT, a następnie jej kontynuacji FORT TARGOWSKI. Autor wielu projektów i realizacji w zakresie architektury monumentalnej, użyteczności publicznej, budynków biurowych i mieszkalnictwa. Laureat nagród oraz wyróżnień, w tym szeregu  nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych krajowych i międzynarodowych.

Twórca, między innymi:

  • zrealizowanej w 2014 roku siedziby Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku,
  • oddanego do użytku w 2015 roku zespołu Waterfront przy Basenie Prezydenta w Gdyni,
  • Gdańskiego Centrum Handlowego Manhattan z 2003 roku,
  • projektant (w zespole art. rzeźb. Zdzisława Pidka i Andrzeja Sołygi) odsłoniętych w 2000 roku Polskich  Cmentarzy Wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

Autor wielu publikacji, uczestnik konferencji, członek gremiów doradczych.

Wojciech Peszkowski

2. Wojciech Peszkowski – zastępca Przewodniczącego MKUA

mgr inż. arch. Wojciech Peszkowski – projektant Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Gdańsku oraz Biura Planowania Przestrzennego. Współwłaściciel Pracowni Prac Projektowych „Plan Projekt” w Sopocie. Wśród ważniejszych opracowań projektowych wymienić należy m.in. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sopotu - w latach 2002, 2010, 2018, Rumi - 2016, 2018, Jastarni – 2005 oraz Gminy Krokowa - w 2010 roku.

Ponadto, jako główny projektant, jest autorem planu szczegółowego i rewaloryzacji Sopotu  w 1988 roku, a także planu ogólnego Sopotu, sporządzonego pięć lat później. Wojciech Peszkowski jest laureatem nagrody I stopnia Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki za opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu w 2003 roku.  Ponadto jego projekty nagradzano m.in. w konkursach SARP oraz TUP.

Dodatkowo zaangażował się w prace Północnej Okręgowej Izby Urbanistów, zasiada też w Miejskich Komisjach Urbanistyczno-Architektonicznych miast Jastarni, Rumi i Gdańska.

dr inż. arch. Karolina A. Krośnicka

3. Karolina Krośnicka

dr inż. arch. Karolina A. Krośnicka - profesor w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Jej obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na teorii dynamiki miast, relacjach przestrzennych między portem a miastem, planowaniu obszarów portowych i po-portowych, zintegrowanym zarządzaniu strefą przybrzeżną i adaptacją miast do zmian klimatycznych (zwłaszcza na obszarach nadwodnych). Przez wiele lat pracowała w Katedrze Transportu i Logistyki na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni, gdzie zajmowała się głównie zagadnieniami związanymi z planowaniem i eksploatacją terminali portowych. Jej ostatnia książka poświęcona jest konsekwencjom przestrzennym funkcjonowania portowych terminali kontenerowych dla miasta, regionu i kraju.

Przez dwie kadencje (2012-2018) była prezesem, a obecnie jest członkiem zarządu gdańskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Jest członkiem the International Society of City and Regional Planners oraz World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE).

Członek MKUA w latach 2014-2018.

mgr inż. Jolanta Rolle

4. Jolanta Rolle

mgr inż. Jolanta Rolle – kierownik Działu Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. 

Inżynier budownictwa w zakresie budowy dróg, ulic i lotnisk. Należy do Izby Inżynierów Budownictwa, a także do Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, pracy w administracji państwowej i samorządowej.  

Członek MKUA w latach 2014-2018.

dr inż. arch. Magdalena Rembeza

5. Magdalena Rembeza

dr inż. arch. Magdalena Rembeza - adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Zasiada w Zarządzie Forum Rewitalizacji Stowarzyszenie, należy do Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP )  oraz International Federation of Housing and Planning (IFHP).

W latach 2009-2014 była kierowała  studiami podyplomowymi Politechniki Gdańskiej: „Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce, Anglii, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w 2014 roku.

W latach 2014-15 odbyła roczny staż na Massachusetts Institute of Technology (MIT) w USA, w ramach programu Special Program for Urban and Regional Studies - SPURS. Jej badania koncentrują się na szeroko pojętej rewitalizacji miasta oraz jego przestrzeni publicznej, również przy udziale sztuki jako narzędzia rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

dr inż. arch. Monika Arczyńska


6. Monika Arczyńska

dr inż. arch. Monika Arczyńska - współzałożycielka biura konsultingowo-projektowego A2P2 architecture & planning. Adiunktka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, gdzie uczy partycypacji, prowadzi też zajęcia projektowe i szkoleniowe w zakresie zarządzania zespołem. Studiowała na Politechnice Gdańskiej i TU Delft. W swojej pracy doktorskiej zbadała temat relacji pomiędzy społeczeństwem konsumpcyjnym a zrównoważonym mieszkalnictwem.

W latach 2006-2017 pracowała dla z Heneghan Peng Architects, gdzie projektowała budynki użyteczności publicznej, m.in. nagrodzone Aga Khan Award Muzeum Palestyny, Wielkie Muzeum Egipskie, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie i Centrum Obsługi Turystów w Giant’s Causeway w Północnej Irlandii.

Wykładała  również na Uniwersytecie Gdańskim i studiach podyplomowych Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie.

mgr inż. arch. Marek Piskorski

7. Marek Piskorski

mgr inż. arch. Marek Piskorski – urbanista i architekt z czterdziestoletnim doświadczeniem. Od 1974 r. członek Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Generalny projektant aglomeracji gdańskiej oraz planu miasta Szczecina, radny miasta Gdańska, członek Zarządu Miasta Gdańska.

W latach 1999-2015 dyrektor Biura Rozwoju Gdańska – jednostki organizacyjnej miasta, której praca przyczyniła się do zmiany realizacji polityki przestrzennej Gdańska; autor wielu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań studialnych, w tym generalny projektant Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

mgr inż. Jan Grzegorz Długosz


8. Grzegorz Długosz

mgr inż. Jan Grzegorz Długosz - absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Gdańskiej, specjalista w zakresie budownictwa drogowego, audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego i biegły sądowy z zakresu drogownictwa.

Obecnie kieruje pracownią transportową PT-2 w wiodącym w Polsce biurze projektów Transprojekt Gdański sp. z o.o. Jako główny projektant wykonał projekty budowlane oraz studia projektowe kluczowych rozwiązań transportowych z punktu widzenia rozwoju miast.

Stworzył m.in. projekt węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM Gdynia Karwiny, opracował studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe: Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT),  Obwodnicy Pułtuska, obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Jest autorem projektu budowlanego i wykonawczego: obwodnicy Kościerzyny i obwodnicy Nakła nad Notecią.

W latach 2012-2014 pełnił funkcję naczelnika Wydziału Przygotowania Inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, do którego trafił z Biura Rozwoju Gdańska, gdzie pracował jako projektant w zespole komunikacji.

Członek MKUA w latach 2014-2018.

mgr inż. arch. Wiesław Bielawski

9. Wiesław Bielawski

mgr inż. arch. Wiesław Bielawski – zastępca Prezydenta Gdańska do spraw polityki przestrzennej w latach 2002-2018. W latach 1986–1992 był asystentem w Katedrze Projektowania Zagospodarowania Przestrzennego Wydziału Architektury PG, 1990–1995 zastępcą dyrektora w Gdańskiej Pracowni Urbanistycznej „ALTER POLIS” sp. z o.o., 1995–1999 naczelnikiem Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Tczewie.

W latach 1997–1999 pracował w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Żarnowiec–Tczew Sp. z o.o. W 2002 roku objął stanowisko wiceprezydenta Miasta Gdańska do spraw polityki przestrzennej. Piastował je do grudnia 2018 roku. W styczniu 2019 roku został członkiem Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej.

Autor i współautor wielu planów oraz opracowań urbanistycznych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku. Od 27 V 2010 członek Krajowej Rady Izby Urbanistów, ponadto członek Pomorskiej Okręgowej Izby Zawodowej Architektów i Pomorskiej Okręgowej Izby Zawodowej Urbanistów.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 2010 r. oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w roku 2014.

mgr inż. arch. Jacek Jabłoński 10. Jacek Jabłoński

mgr inż. arch. Jacek Jabłoński - absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Gdańsku od 1995r. W latach 2018-2019 p.o dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Gdańsku.  

Członek MKUA w latach 2016-2018.
dr hab. inż. arch. Daniel Załuski, prof. PG

11. Daniel Załuski

dr hab. inż. arch. Daniel Załuski, prof. PG - wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Właściciel firmy urbanistyczno-architektonicznej STUDIO DZ.


Główny projektant kilkunastu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin lub ich zmian; kilkuset planów miejscowych, kilku tysięcy decyzji o wzizt. Współautor koncepcji przebudowy dworców Gdynia Gł., Szczecin Gł., Przemyśl. Weryfikator projektów budowlanych dworców m.in. Gdynia Gł., Gdańsk Gł., Katowice Gł., Wrocław Gł., Opole Gł., Legnica Gł., Kutno, Radom, Piotrków Tryb., Warszawa Centralna. Doradca PKP PLK S.A. w zakresie budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce (2008-2010), a także PKP S.A. w zakresie przebudowy polskich dworców.

Ekspert Zarządu Województwa Pomorskiego w ramach RPO WP 2014-2020 w dziedzinie: Infrastruktura kolejowa. Od 2019 doradca Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. Ponadto biegły Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

dr inż. arch. Piotr Czyż

12. Piotr Czyż

dr inż. arch. Piotr Czyż - Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto, pracownik naukowy i nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Jego działalność naukowa i społeczna poświęcona jest społecznej roli architektury i nowym metodom przekształcania przestrzeni publicznych (placemaking). Koordynator około 10 samorządowych projektów grantowych poświęconych rewitalizacji przestrzeni i projektowaniu partycypacyjnemu.

Kierownik projektu naukowo-badawczego na temat strategii rozwoju polskich targowisk realizowanego w ramach programu Gospostrateg dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konsultant tzw. Uchwał Krajobrazowych w Gdańsku i Sopocie. Kierował dziesiątkami warsztatów o tematyce miejskiej. Projektant.