Ogłoszenie o pracę: radca prawny
Ogłoszenie o pracę w BRG 24 listopada 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu. Zakoniczyn
Obwieszczenia 23 listopada 2020

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 30 listopada 2020 r. do 29 grudnia 2020 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Obwieszczenia 12 listopada 2020

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wynik naboru: asystent w zespole specjalistycznym
Wynik naboru na stanowisko w BRG 03 listopada 2020

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wyłożenie projektów planów od 9 listopada do 8 grudnia 2020 roku
Obwieszczenia 02 listopada 2020

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 09 listopada 2020 r. do 08 grudnia 2020 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Osowa, Oliwa, Św. Wojciech
Obwieszczenia 02 października 2020

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Wynik naboru: specjalista w Zespole Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego
Wynik naboru na stanowisko w BRG 15 września 2020

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Łostowice
Obwieszczenia 09 września 2020

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Wynik naboru: starszy asystent w zespole urbanistycznym
Wynik naboru na stanowisko w BRG 08 września 2020

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Strona 1 z 12