Obwieszczenia 23 października 2019

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 30 października 2019 r. do 29 listopada 2019 r.

Poniżej 30 tys. euro 14 października 2019

Wybór oferty na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

Obwieszczenia 09 października 2019

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Wynik naboru na stanowisko w BRG 02 października 2019

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Obwieszczenia 25 września 2019

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 02 października 2019 r. do 30 października 2019 r.

Ogłoszenie o pracę w BRG 13 września 2019

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.

Obwieszczenia 11 września 2019

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Poniżej 30 tys. euro 05 września 2019

Wybór oferty

na System Oprogramowania przeznaczony do urządzeń biurowych wielofunkcyjnych do rozmaitych zastosowań.

Strona 1 z 11