Wynik naboru: specjalista w Zespole Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego
Wynik naboru na stanowisko w BRG 15 września 2020

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Łostowice
Obwieszczenia 09 września 2020

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Wynik naboru: starszy asystent w zespole urbanistycznym
Wynik naboru na stanowisko w BRG 08 września 2020

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wynik naboru: asystent w zespole specjalistycznym
Wynik naboru na stanowisko w BRG 08 września 2020

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wynik naboru: asystent w Zespole Analiz Przestrzennych
Wynik naboru na stanowisko w BRG 08 września 2020

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wynik naboru: specjalista ds. kadr
Wynik naboru na stanowisko w BRG 01 września 2020

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wyłożenie projektu planu od 1 do 29 września 2020 roku
Obwieszczenia 25 sierpnia 2020

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 01 września 2020 r. do 29 września 2020 r.

Wyłożenie projektów planów od 17 sierpnia do 14 września 2020 roku
Obwieszczenia 10 sierpnia 2020

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 17 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r.w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Wyłożenie projektów planów od 3 do 31 sierpnia 2020 roku
Obwieszczenia 27 lipca 2020

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 03 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Strona 1 z 12