Wynik naboru: projektant w Zespole Środowiska i Inżynierii
Wynik naboru na stanowisko w BRG 05 marca 2021

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o pracę: projektant w Zespole Środowiska i Inżynierii
Ogłoszenie o pracę w BRG 05 marca 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEDyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędniczew Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Wynik naboru: starszy asystent
Wynik naboru na stanowisko w BRG 11 lutego 2021

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Wyłożenie projektu planu od 18 lutego do 18 marca 2021 roku
Obwieszczenia 11 lutego 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 18 lutego 2021 r. do 18 marca 2021 r.

Wyłożenie projektów planów od 8 lutego do 8 marca 2021 roku
Obwieszczenia 01 lutego 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 08 lutego 2021 r. do 08 marca 2021 r.

Wynik naboru: asystent
Wynik naboru na stanowisko w BRG 28 stycznia 2021

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Wynik naboru: asystent w zespole specjalistycznym
Wynik naboru na stanowisko w BRG 07 stycznia 2021

Nabór uznaje się za nierozstrzygnięty w związku z rezygnacją podjęcia zatrudnienia przez kandydata.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Obwieszczenia 05 stycznia 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Wyłożenie projektów planów od 4 stycznia do 2 lutego 2021 roku
Obwieszczenia 28 grudnia 2020

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Strona 1 z 13