Ogłoszenie o pracę w BRG 19 marca 2019

 Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Obwieszczenia 20 lutego 2019

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 1 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.

Poniżej 30 tys. euro 20 lutego 2019

Wybór oferty

na system oprogramowania przeznaczony do urządzeń biurowych wielofunkcyjnych do rozmaitych zastosowań

Powyżej 30 tys. euro 29 stycznia 2019

Zgodnie z art. 13a punkt ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z póz. Zmian) Biuro Rozwoju Gdańska w Gdańsku przedstawia postępowanie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

Poniżej 30 tys. euro 21 stycznia 2019

Wybór oferty

na sukcesywną dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek w roku 2019 r.

Poniżej 30 tys. euro 11 stycznia 2019

Wybór oferty

na dostawę środków czystości w roku 2019

Poniżej 30 tys. euro 11 stycznia 2019

Wybór oferty

na dostawę tonerów w roku 2019

Wynik naboru na stanowisko w BRG 08 stycznia 2019

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Obwieszczenia 24 grudnia 2018

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

Strona 1 z 8