Wynik naboru: specjalista w zespole urbanistycznym
Wynik naboru na stanowisko w BRG 17 września 2021

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Wynik naboru: spacjalista w Zespole Komunikacji Społecznej
Wynik naboru na stanowisko w BRG 17 września 2021

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Ujeścisko, Letnica, Matarnia
Obwieszczenia 08 września 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Wyłożenie projektu planu od 13 września do 11 października 2021 roku
Obwieszczenia 02 września 2021

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 13 września 2021 r. do 11 października 2021 r.

Wynik naboru: asystent w Zespole Analiz Przestrzennych
Wynik naboru na stanowisko w BRG 01 września 2021

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wynik naboru: projektant w Zespole Środowiska i Inżynierii
Wynik naboru na stanowisko w BRG 16 sierpnia 2021

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wynik naboru: projektant w Zespole Transportu
Wynik naboru na stanowisko w BRG 16 sierpnia 2021

 Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wyłożenie projektów planów od 9 sierpnia do 6 września 2021 roku
Obwieszczenia 01 sierpnia 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 9 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r.

Wynik naboru: specjalista w zespole urbanistycznym
Wynik naboru na stanowisko w BRG 26 lipca 2021

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Strona 1 z 15