Obwieszczenia 24 grudnia 2019

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 02 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r.

Wynik naboru na stanowisko w BRG 23 grudnia 2019

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Obwieszczenia 23 grudnia 2019

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Wynik naboru na stanowisko w BRG 12 grudnia 2019

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta w Zespole Transportu wybrany został:

Obwieszczenia 11 grudnia 2019

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta  Miasta Gdańska

w sprawie odstąpienia od sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenia 09 grudnia 2019

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Wynik naboru na stanowisko w BRG 09 grudnia 2019

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że procedura naboru na stanowisko projektant/starszy projektant w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały  Piastowskie 24, nie wyłoniła żadnego kandydata.

Wynik naboru na stanowisko w BRG 09 grudnia 2019

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia na stanowisku asystenta w zespole urbanistycznym wybrani zostali:

Ogłoszenie o pracę w BRG 02 grudnia 2019

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Strona 1 z 11