Powyżej 30 tys. euro 29 stycznia 2019

Zgodnie z art. 13a punkt ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z póz. Zmian) Biuro Rozwoju Gdańska w Gdańsku przedstawia postępowanie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

Poniżej 30 tys. euro 21 stycznia 2019

Wybór oferty

na sukcesywną dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek w roku 2019 r.

Poniżej 30 tys. euro 11 stycznia 2019

Wybór oferty

na dostawę środków czystości w roku 2019

Poniżej 30 tys. euro 11 stycznia 2019

Wybór oferty

na dostawę tonerów w roku 2019

Wynik naboru na stanowisko w BRG 08 stycznia 2019

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Obwieszczenia 24 grudnia 2018

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

Ogłoszenie o pracę w BRG 07 grudnia 2018

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Wynik naboru na stanowisko w BRG 06 grudnia 2018

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Poniżej 30 tys. euro 28 listopada 2018

Wybór oferty

na dostawę Office 2019 Home & Business BOX -20 sztuk

Strona 1 z 9