Ogłoszenie o naborze na członków II kadencji Komitetu Rewitalizacji
Komunikaty i ogłoszenia 30 września 2022

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od 30 września do 21 października 2022 roku. Zgłoszenia należy dokonać poprzez dostarczenie prawidłowo wypełnionego kompletu dokumentów, tj. formularza zgłoszeniowego, listy poparcia i oświadczenia (jeśli jest wymagane).

Ogłoszenie o pracę: Zespół Administracyjno-Organizacyjny
Ogłoszenie o pracę w BRG 30 września 2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędniczew Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Wyłożenie projektów planów od 19 września do 17 października 2022 roku
Obwieszczenia 12 września 2022

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Orunia, Maćkowy, Kokoszki Przemysł.
Obwieszczenia 9 września 2022

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wynik naboru: Zespół Analiz Przestrzennych
Wynik naboru na stanowisko w BRG 7 września 2022

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia   na stanowisko  starszego projektanta w  Zespole Analiz Przestrzennych wybrana została Pani Justyna Wieczerzak  zamieszkała w Gdańsku.

Wyłożenie projektu planu od 29 sierpnia do 26 września 2022 roku
Obwieszczenia 22 sierpnia 2022

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie projektów planów od 22 sierpnia do 19 września 2022 roku
Obwieszczenia 8 sierpnia 2022

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Stare Szkoty, Osowa, Błonia Południe
Obwieszczenia 9 czerwca 2022

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Odstąpienie od sporządzania planu
Obwieszczenia 30 maja 2022

OBWIESZCZENIE

Prezydenta  Miasta Gdańska

w sprawie odstąpienia od sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Strona 1 z 17