Wyłożenie projektów planów od 3 kwietnia do 5 maja 2023 roku
Obwieszczenia 27 marca 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 3 kwietnia 2023 r. do 5 maja 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Ogłoszenie o pracę: księgowy/a
Ogłoszenie o pracę w BRG 24 marca 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędniczew Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Grafika symboliczna.
Obwieszczenia 6 marca 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 13 marca 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Praca w BRG i wyniki naborów 28 lutego 2023

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Urbanistycznym Oliwa Biura Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia na stanowisko starszego asystenta wybrana została p. Adrianna Chramęga, zam. w Stegnie.  

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Osowa, Rudniki, Orunia, Oliwa, Ujeścisko
Obwieszczenia 28 lutego 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Wynik naboru na stanowisko w BRG 23 lutego 2023

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze: od asystenta / starszego asystenta do projektanta / starszego projektanta ds. infrastruktury technicznej w Zespole Środowiska i Inżynierii Biura Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24 został nierozstrzygnięty, w związku z niespełnieniem w stopniu oczekiwanym wymagań niezbędnych przez kandydata.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Wynik naboru na stanowisko w BRG 17 lutego 2023

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko sekretarki w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia  na stanowisko sekretarki wybrana została Pani Hanna Jakubek zamieszkała w Gdańsku.

Wyłożenie projektów planów od 13 lutego do 13 marca 2023 roku
Obwieszczenia 6 lutego 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 13 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Wyłożenie projektu planu od 6 lutego do 6 marca 2023 roku
Obwieszczenia 30 stycznia 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 6 lutego 2023 r. do 6 marca 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Strona 1 z 19