Posiedzenie MKUA z 29 sierpnia 2023 roku

I. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Stare Miasto – rejon ulic Wałowej i Rybaki Górne Pobierz opinię

II. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018-2022.

Pobierz opinię.

Wolne wnioski, tematy wniesione.