Ogłoszenie o pracę: projektant w zespole urbanistycznym
Ogłoszenie o pracę w BRG 08 grudnia 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Ogłoszenie o pracę: projektant w Zespole Transportu
Ogłoszenie o pracę w BRG 08 grudnia 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEDyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędniczew Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Ogłoszenie o pracę: specjalista w Zespole Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego
Ogłoszenie o pracę w BRG 08 grudnia 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Ogłoszenie o pracę: projektant w Zespole Przestrzeni Publicznych i Krajobrazu
Ogłoszenie o pracę w BRG 08 grudnia 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Dolne Miasto zyskało nową przestrzeń dla mieszkańców
Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście 06 grudnia 2021

Budynek przy ulicy Królikarnia 13 – w tym miejscu funkcjonować będzie Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko. Obiekt jest jednym z sześciu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach szerszego projektu Rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem.

Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami projektów planów wyłożonych do publicznego wglądu od 6 grudnia 2021
Wyłożenia 06 grudnia 2021

Od 6 grudnia 2021 roku do 3 stycznia 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów w Rudnikach i Oliwie. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Analiza aktywności i potencjału ludnościowego
Inne 01 grudnia 2021

Województwo Pomorskie, reprezentowane przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego we współpracy międzysamorządowej z Gminą Miasta Gdańska, Gminą Miasta Gdyni i Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, podjęło wspólne działania w celu rozpoznania możliwości i pozyskania danych typu „big data” z telefonii komórkowej a następnie ich analizy dla całego województwa pomorskiego oraz obszaru Trójmiasta wraz z otoczeniem.

Dyskusja publiczna: Jelitkowo rejon ulic Nadmorskiej i Kaplicznej
Dyskusja publiczna 01 grudnia 2021

W ramach przygotowania do przeprowadzenia dyskusji publicznej dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo w rejonie ulic Nadmorskiej i Kaplicznej zrealizowano następujące przedsięwzięcia informujące o terminie, miejscu i czasie przedmiotowego wydarzenia:

Wyłożenie projektów planów od 6 grudnia 2021 roku do 3 stycznia 2022 roku
Obwieszczenia 26 listopada 2021

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 06 grudnia 2021 r. do 03 stycznia 2022 r.

Strona 1 z 79