XXVIII Sesja Rady Miasta Gdańska
Sesja Rady Miasta Gdańska 24 września 2020

Radni miejscy podczas XXVIII sesji RMG podjęli m.in. siedem uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Cztery plany zostały uchwalone, zapoczątkowano prace na trzema.

Piecki Migowo. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 15 września 2020

14 września 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema. W dyskusji wzięły udział dwadzieścia dwie osoby.

Wynik naboru: specjalista w Zespole Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego
Wynik naboru na stanowisko w BRG 15 września 2020

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Śródmieście. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 10 września 2020

9 września 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu Śródmieście - rejon historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała. W dyskusji wzięło udział piętnaście osób.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Łostowice
Obwieszczenia 09 września 2020

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Wynik naboru: starszy asystent w zespole urbanistycznym
Wynik naboru na stanowisko w BRG 08 września 2020

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wynik naboru: asystent w zespole specjalistycznym
Wynik naboru na stanowisko w BRG 08 września 2020

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wynik naboru: asystent w Zespole Analiz Przestrzennych
Wynik naboru na stanowisko w BRG 08 września 2020

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Osowa. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 04 września 2020

3 września 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca zapisów projektu planu Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek. W dyskusji wzięło udział siedem osób.

Strona 1 z 66