Wynik naboru: asystent w Zespole Środowiska i Inżynierii
Wynik naboru na stanowisko w BRG 21 września 2021

Ogłoszenie o wyniku naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze

Wynik naboru: specjalista w zespole urbanistycznym
Wynik naboru na stanowisko w BRG 17 września 2021

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Wynik naboru: spacjalista w Zespole Komunikacji Społecznej
Wynik naboru na stanowisko w BRG 17 września 2021

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

„Lokalność dużego miasta”. Przestrzenie publiczne Przeróbki i Oliwy
Gdańskie Przestrzenie Lokalne 13 września 2021

Akademia Sztuk Pięknych opublikowała trzeci tom Katalogu Artystyczno-Badawczego zatytułowany „Lokalność dużego miasta”. Publikacja poświęcona została tematyce przestrzeni publicznych Przeróbki i Oliwy w Gdańsku.

Wyłożenie projektów planów od 13 września
Wyłożenia 13 września 2021

Od 13 września do 11 października 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na Ujeścisku, Suchaninie i Strzyży. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Ujeścisko, Letnica, Matarnia
Obwieszczenia 08 września 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Dwutorowa linia elektroenergetyczna - po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 03 września 2021

2 września 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu  dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia - GPZ Maćki - GPZ Pruszcz Gdański w mieście Gdańsku. Spotkanie, w którym wzięło udział 7 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektu planu od 13 września do 11 października 2021 roku
Obwieszczenia 02 września 2021

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 13 września 2021 r. do 11 października 2021 r.

Wynik naboru: asystent w Zespole Analiz Przestrzennych
Wynik naboru na stanowisko w BRG 01 września 2021

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Strona 1 z 75