Podpis alternatywny: zdjęcie przedstawia białe kostki domina ustawione jedna za drugą na czarnym blacie.
Rewitalizacja 16 maja 2022

Gminny Program Rewitalizacji jest w Gdańsku realizowany od 2017 roku. Jeszcze przez rok kontynuowane będą inwestycje oraz działania społeczne na obszarach nim objętych. Co dalej? Na to pytanie ma pomóc odpowiedzieć rozpoczęta właśnie ewaluacja programu.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Zaspa Rozstaje
Obwieszczenia 11 maja 2022

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Przystąpienie do prac nad planem Zaspa Rozstaje rejon ulic Leszczyńskich i Chrobrego. Złóż wniosek do planu online
Inne 11 maja 2022

28 kwietnia, podczas XLIX sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. uchwałę w sprawie zapoczątkowania prac nad planem w dzielnicy Zaspa Rozstaje. Właśnie trwa zbieranie wniosków do planu, obejmującego rejon ulic Leszczyńskich i Chrobrego.

Odwołane wyłożenie projektu planu zapowiadane na 16 maja 2022 roku
Komunikaty i ogłoszenia 11 maja 2022

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska 

dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie projektu planu od 16 maja do 13 czerwca 2022 roku
Komunikaty i ogłoszenia 9 maja 2022

Wyłożenie projektu planu zostało odwołane. Szczegóły w ogłoszeniu.

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 16 maja 2022 r. do 13 czerwca 2022 r.

Na zdjęciu widoczny jest teren przyszłego Parku Południowego.
Inne 5 maja 2022

W najbliższą sobotę, 7 maja, zostaną zaprezentowane wyniki konsultacji społecznych dotyczących Parku Południowego. Ujrzą one światło dzienne podczas pikniku, który odbędzie się przy zbiorniku retencyjnym Świętokrzyska II w godzinach 12 - 14.

Wynik naboru: Zespół Środowiska i Inżynierii
Wynik naboru na stanowisko w BRG 4 maja 2022

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Granice projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu
Wyłożenia 29 kwietnia 2022

Od 2 do 31 maja 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon dworca autobusowego. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wynik naboru: Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego
Wynik naboru na stanowisko w BRG 28 kwietnia 2022

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Strona 1 z 86