Posiedzenie MKUA 11 października 2022 roku

I. Informacja o przystąpieniach do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej II

Rudniki Błonia rej. ul. Elbląskiej i rzeki Rozwójki

Stogi rejon Pustego Stawu

Park Południowy - część zachodnia

Park Południowy - część wschodnia

Lipce – rejon przystanku zintegrowanego

II. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

III. Wolne wnioski, tematy wniesione.