25 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Zgodnie z nią, w nazwach obszarów zdegradowanych i rewitalizacji wyraz „obszar” zostanie zastąpiony słowem „podobszar”. Granice podobszarów nie zmieniają się.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2016 r. uchwałą Rady Miasta Gdańska wyznaczono osiem obszarów zdegradowanych: Biskupią Górkę / Stary Chełm, Dolne Miasto / Plac Wałowy Stare Przedmieście, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Orunię, Stogi Mieszkaniowe, Brzeźno – osadę rybacką, Przeróbkę Mieszkaniową oraz Angielską Groblę. Spośród nich do rewitalizacji wskazano cztery obszary: Biskupią Górkę / Stary Chełm, Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunię. 

Uchwała z 25 kwietnia 2019 r. nie zmienia powyższego podziału ani wyznaczonych granic, dotyczy tylko dostosowania treści uchwały do zapisów ustawy o rewitalizacji (w zakresie nazewnictwa). Zgodnie z nią, gdański obszar zdegradowany składa się z ośmiu wyżej wymienionych podobszarów zdegradowanych. W skład obszaru rewitalizacji wchodzą natomiast cztery wyżej wymienione podobszary rewitalizacji. Stosowane w ich nazwach słowo „obszar” zostaje zatem zastąpione słowem „podobszar”. Granice nie ulegają zmianie. Korekta nazewnictwa zostanie uwzględniona w Gminnym Programie Rewitalizacji. 

Gdański obszar rewitalizacji:

podobszar Biskupia Górka / Stary Chełm,

podobszar Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście,

podobszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,

podobszar Orunia.

 

ARCHIWUM DOKUMENTÓW


Mapy

Biskupia Górka, Stary Chełm
Biskupia Górka, Stary Chełm
Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście
Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
08-10-2019Obwieszczenie Rady Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku
Pobierz [pdf]
25-04-2019Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku
Zobacz
11-03-2019Informacja podsumowująca konsultacje społecznie projektu zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku
Pobierz [pdf]
31-01-2019Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zmiany uchwały nr XXII/607/16
Pobierz [pdf]
24-01-2019Obwieszczenie dotyczące konsultacji społecznych zmiany uchwały nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 roku
Pobierz [docx]
27-06-2016Orunia o powierzchni 145,26 ha - wykaz działek
Pobierz [xlsx]
27-06-2016Orunia o powierzchni 145,26 ha - mapa
Pobierz [pdf]
27-06-2016Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście o powierzchni 165,29 ha - wykaz działek
Pobierz [xlsx]
27-06-2016Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście o powierzchni 165,29 ha - mapa
Pobierz [pdf]
27-06-2016Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście o powierzchni 87,24 ha - wykaz działek
Pobierz [xlsx]
27-06-2016Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście o powierzchni 87,24 ha - mapa
Pobierz [pdf]
27-06-2016Biskupia Górka, Stary Chełm o powierzchni 104,60 ha - wykaz działek
Pobierz [xlsx]
27-06-2016Biskupia Górka, Stary Chełm o powierzchni 104,60 ha - mapa
Pobierz [pdf]
30-09-2015Delimitacja obszarów zdegradowanych
Pobierz [pdf]