Dyskusja publiczna: Oliwa Górna - Kuźnia Wodna
Wydarzenia 28 lipca 2020 17:00

28 lipca o godzinie 17:00, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 w sali AKWEN  na 1 piętrze, odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna - Kuźnia Wodna. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Osowa rejon ulic Jednorożca i Delfina
Wydarzenia 28 lipca 2020 18:00

28 lipca o godzinie 18:00, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 w sali AKWEN  na 1 piętrze, odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic Jednorożca i Delfina. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenia 30 czerwca 2020 17:00

30 czerwca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 w sali AKWEN  na 1 piętrze odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM – odcinek kolei kokoszkowskiej w mieście Gdańsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: www.brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl.

Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Procedura postępowania dostępna na stronie: https://www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/miejscowe-plany/procedura-postepowania-podczas-dyskusji-publicznych-w-zwiazku-z-wirusem-sars-cov-2

Wydarzenia 30 czerwca 2020 18:00

30 czerwca o godzinie 18:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 w sali AKWEN  na 1 piętrze odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM – odcinek Kiełpinek Zachód II w mieście Gdańsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenia 25 czerwca 2020 9:00

Obrady sesji Rady Miasta Gdańska odbywają się zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 9.00 w Sali Obrad w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1.