LX Sesja Rady Miasta Gdańska
Wydarzenia 30 marca 2023 9:00

Obrady sesji Rady Miasta Gdańska odbywają się zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 9.00 w Sali Obrad w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1. 

Dyskusja publiczna: Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej
Wydarzenia 13 kwietnia 2023 17:00

13 kwietnia 2023 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 3 kwietnia 2023 roku, w zakładce planu Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej.

Dyskusja publiczna: Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ II
Wydarzenia 24 kwietnia 2023 17:00

24 kwietnia 2023 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ II.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 3 kwietnia 2023 roku, w zakładce planu Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ II.

Dyskusja publiczna: Górki Zachodnie rejon ulicy Przełom i nabrzeża Wisły Śmiałej
Wydarzenia 25 kwietnia 2023 17:00

25 kwietnia 2023 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie rejon ulicy Przełom i nabrzeża Wisły Śmiałej.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 3 kwietnia 2023 roku, w zakładce planu Górki Zachodnie rejon ulicy Przełom i nabrzeża Wisły Śmiałej.

Wydarzenia 28 marca 2023 17:00

28 marca 2023 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Bysewskiej.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 13 marca 2023 roku, w zakładce planu Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Bysewskiej.

Wydarzenia 9 marca 2023 16:00

9 marca 2023 roku, w godzinach 16:00-18:00, odbędzie się spotkanie dotyczące rewitalizacji Biskupiej Górki, realizowane w ramach comiesięcznego punktu informacyjnego dla mieszkańców.

Punkt działa w każdy drugi czwartek miesiąca, w Domu sąsiedzkim przy ulicy Biskupiej 4.

Wydarzenia 2 marca 2023 17:00

2 marca 2023 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 13 lutego 2023 roku, w zakładce planu Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok.