Sesja Rady Miasta Gdańska
Wydarzenia 28 stycznia 2021 9:00

Obrady sesji Rady Miasta Gdańska odbywają się zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 9.00 w Sali Obrad w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1. W związku z wirusem SARS-CoV-2 odbywają się w trybie zdalnym.

Wydarzenia 12 stycznia 2021 17:00

12 stycznia 2021 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Polski Hak – rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Aby wziąć w niej udział należy się zarejestrować: Link do dyskusji publicznej

1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
2.
Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
3.
Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
4.
Instrukcja obsługi aplikacji
5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego

{mp4}wylozenia/2021_01_11102{/mp4}

Wydarzenia 05 stycznia 2021 17:00

5 stycznia 2021 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Aby wziąć w niej udział należy się zarejestrować: Link do dyskusji publicznej

1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
2.
Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
3.
Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
4.
Instrukcja obsługi aplikacji
5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego

{mp4}wylozenia/2021_01_11105{/mp4}

Wydarzenia 22 grudnia 2020 17:00

22 grudnia 2020 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna II

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Aby wziąć w niej udział należy się zarejestrować: Link do dyskusji publicznej

1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
2.
Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
3.
Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
4.
Instrukcja obsługi aplikacji
5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego