XXXIX Sesja Rady Miasta Gdańska
Wydarzenia 30 września 2021 17:00

Obrady sesji Rady Miasta Gdańska odbywają się zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 9.00 w Sali Obrad w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1. W związku z wirusem SARS-CoV-2 odbywają się w trybie zdalnym.

Dyskusja publiczna: Suchanino rejon ulic Schuberta i Nowolipie
Wydarzenia 05 października 2021 17:00

5 października 2021 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchanino rejon ulic Schuberta i Nowolipie

Dyskusja publiczna: Strzyża rejon ulic Płk. Wilka Krzyżanowskiego, Żeglarskiej i Bernarda Chrzanowskiego
Wydarzenia 06 października 2021 17:00

6 października 2021 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża rejon ulic Płk. Wilka Krzyżanowskiego, Żeglarskiej i Bernarda Chrzanowskiego

Wydarzenia 16 września 2021 17:00

16 września 2021 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko w rejonie ulic Łódzkiej i Orląt Lwowskich

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 13 września 2021 roku, w zakładce planu Ujeścisko w rejonie ulic Łódzkiej i Orląt Lwowskich

Wydarzenia 02 września 2021 17:00

2 września 2021 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia – GPZ Maćki – GPZ Pruszcz Gdański.

Wydarzenia 26 sierpnia 2021 9:00

Obrady sesji Rady Miasta Gdańska odbywają się zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 9.00 w Sali Obrad w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1. W związku z wirusem SARS-CoV-2 odbywają się w trybie zdalnym.