Dyskusja publiczna: Śródmieście - rejon dworca autobusowego
Wydarzenia 19 maja 2022 17:00

19 maja 2022 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon dworca autobusowego.

L Sesja Rady Miasta Gdańska
Wydarzenia 26 maja 2022 9:00

Obrady sesji Rady Miasta Gdańska odbywają się zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 9.00 w Sali Obrad w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1. 

Do uprawnień Rady należy m.in. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska czy Gminnego Programu Rewitalizacji.

Sesja Rady Miasta Gdańska jest jawna i każdy z mieszkańców może ją obserwować z balkonu, na ekranie telewizora plazmowego w holu Nowego Ratusza lub jako transmisję na żywo na stronie gdansk.pl, gdzie jest tłumaczona także na język migowy.

Więcej na temat Rady Miasta Gdańska

Wydarzenia 28 kwietnia 2022 9:00

Obrady sesji Rady Miasta Gdańska odbywają się zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 9.00 w Sali Obrad w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1. 

Wydarzenia 21 kwietnia 2022 17:00

21 kwietnia 2022 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a.

Wydarzenia 11 kwietnia 2022 17:00

Gdańsk planuje zmienić granice obszaru objętego rewitalizacją. W kwietniu i w maju odbędą się konsultacje społeczne dotyczące tej koncepcji.