LXVIII Sesja Rady Miasta Gdańska
Wydarzenia 28 września 2023 9:00

Obrady sesji Rady Miasta Gdańska odbywają się zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 9.00 w Sali Obrad w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1. 

Dyskusja publiczna: Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej
Wydarzenia 5 października 2023 17:00

5 października 2023 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia – 11 września 2023 roku, w zakładce planu Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej.

Dyskusja publiczna: Rejon kąpieliska morskiego Stogi II
Wydarzenia 9 października 2023 17:00

9 października 2023 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon kąpieliska morskiego Stogi II.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 18 września 2023 roku, w zakładce planu Rejon kąpieliska morskiego Stogi II.

Wydarzenia 21 września 2023 17:00

21 września 2023 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 28 sierpnia 2023 roku, w zakładce planu Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej.

Wydarzenia 20 września 2023 17:00

20 września 2023 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka – rejon ulicy Zawodzie.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 4 września 2023 roku, w zakładce planu Olszynka – rejon ulicy Zawodzie.

Wydarzenia 5 września 2023 17:00

5 września 2023 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 21 sierpnia 2023 roku, w zakładce planu Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej.