LIV Sesja Rady Miasta Gdańska
Wydarzenia 29 września 2022 9:00

Obrady sesji Rady Miasta Gdańska odbywają się zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 9.00 w Sali Obrad w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1. 

Do uprawnień Rady należy m.in. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska czy Gminnego Programu Rewitalizacji.

Sesja Rady Miasta Gdańska jest jawna i każdy z mieszkańców może ją obserwować z balkonu, na ekranie telewizora plazmowego w holu Nowego Ratusza lub jako transmisję na żywo na stronie gdansk.pl, gdzie jest tłumaczona także na język migowy.

Więcej na temat Rady Miasta Gdańska

Dyskusja publiczna: Matarnia rejon ulic Jesiennej i Sąsiedzkiej
Wydarzenia 3 października 2022 17:00

3 października 2022 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarnia rejon ulic Jesiennej i Sąsiedzkiej.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 19 września 2022 roku, w zakładce planu Matarnia rejon ulic Jesiennej i Sąsiedzkiej.

Dyskusja publiczna: Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM
Wydarzenia 5 października 2022 17:00

5 października 2022 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 19 września 2022 roku, w zakładce planu Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM.

Wydarzenia 22 września 2022 17:00

22 września 2022 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec – Górki Zachodnie w rejonie ulic Łowickiej i Łęczyckiej.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 29 sierpnia 2022 roku, w zakładce planu Krakowiec – Górki Zachodnie w rejonie ulic Łowickiej i Łęczyckiej.

Wydarzenia 15 września 2022 17:00

15 września 2022 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko - rejon ulic Piotrkowskiej i Wieżyckiej.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 22 sierpnia 2022 roku, w zakładce planu Ujeścisko - rejon ulic Piotrkowskiej i Wieżyckiej.

Wydarzenia 13 września 2022 17:00

13 września 2022 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 22 sierpnia 2022 roku, w zakładce planu Rejon hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast.