GSUM

Od 1 do 31 października 2019 roku zostanie udostępniony do publicznego wglądu dokument Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM), natomiast 2 października 2019 roku Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na publiczną prezentację.

GSUM

W Biurze Rozwoju Gdańska trwają prace nad Gdańskim standardem ulicy miejskiej. Aktualnie są prowadzone konsultacje.