Zielone liście.
Gdańska Polityka Zieleni

Dwa lata temu powstała Gdańska Polityka Wodna (GPW), dokument dotyczący zagospodarowania terenów nadwodnych z poszanowaniem walorów przyrodniczych i ochrony przeciwpowodziowej. Ukończona właśnie Gdańska Polityka Zieleni (GPZ) uzupełnia wcześniejsze rekomendacje o zieleń. Dokument GPZ zawiera wytyczne dotyczące kształtowania zieleni w mieście i zwiększania jej dostępności dla mieszkańców. Będzie punktem wyjścia dla działań wielu jednostek miejskich oraz urbanistów tworzących plany miejscowe w Gdańsku.