Gdańska Polityka Wodna na łamach Pomorskiego Inżyniera
Gdańska Polityka Wodna 3 stycznia 2023

Gdańsk, choć kojarzy się głównie z nadmorskim położeniem, posiada jedną z najbogatszych sieci wodnych w Polsce. Wyjątkowa rola wody oraz możliwości zagospodarowania terenów nadwodnych zostały szczegółowo przedstawione w stworzonym przez BRG strategicznym opracowaniu Gdańska Polityka Wodna. O samym dokumencie i jego poszczególnych częściach można więcej przeczytać w kilku ostatnich numerach kwartalnika Pomorski Inżynier wydawanego przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Widok na Motławę oraz żuraw. Na rzece widać płynącą łódkę oraz zacumowane przy brzegu
Gdańska Polityka Wodna 24 stycznia 2022

Położenie Gdańska nad wodą sprzyja rozwojowi gospodarczemu i podnosi atrakcyjność turystyczną miasta. Władze, doceniając ten potencjał, dostrzegły konieczność wypracowania spójnej polityki zarządzania wodą w mieście, która pozwoli na zrównoważone zagospodarowanie terenów nadwodnych, z poszanowaniem walorów przyrodniczych i ochrony przeciwpowodziowej. Zostało sporządzone studium dotyczące miejskiej polityki wodnej. To jedno z niewielu tak kompleksowych ujęć tego tematu w Polsce. Wpisuje się ono w szerokie działania samorządu związane z adaptacją Gdańska do zmian klimatu.

Gdańskie nabrzeża w ocenie mieszkańców
Gdańska Polityka Wodna 5 listopada 2018

Ponad tysiąc osób wypełniło ankietę na temat zagospodarowania gdańskich nabrzeży. Wszystkim, którzy zechcieli podzielić się z nami swoją opinią, dziękujemy. Celem badania było określenie, gdzie nad wodą mieszkańcy Gdańska najchętniej spędzają czas wolny i jakiego wyposażenia w tych miejscach brakuje.

Wypełnij ankietę - jak urządzić gdańskie nabrzeża?
Gdańska Polityka Wodna 30 lipca 2018

Znasz miejsca nad wodą, gdzie warto zamontować nowe ławki, wytyczyć ścieżki, zbudować pomost? Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza do wypełnienia ankiety, której wyniki posłużą jako wytyczne do zagospodarowania gdańskich nabrzeży.

Życie miasta nad wodą
Gdańska Polityka Wodna 13 czerwca 2018

Biuro Rozwoju Gdańska sporządziło opracowanie urbanistyczne dotyczące miejskiej polityki wodnej. Studium wpisuje się w szerokie działania miejskie związane ze Strategią zarządzania wodą na terenie Gminy Miasta Gdańska. Dzięki przeanalizowaniu przestrzeni nadwodnych możliwe będzie podjęcie działań w kierunku atrakcyjnego i zrównoważonego zagospodarowania nabrzeży.  

Jak Gdańsk wykorzystuje potencjał nabrzeży?
Gdańska Polityka Wodna 7 września 2017

7 września przedstawicielki Biura Rozwoju Gdańska wzięły udział w konferencji  samorządowo-naukowej pt. „Woda lustrem miast – waterfronty” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.