Posiedzenie MKUA z 20 lutego 2024 roku

I. Opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  1.      Orunia- rejon ul. Rejtana II. - przeniesione na kolejne posiedzenie

II. Gminny Program Rewitalizacji [pobierz opinię]

Wolne wnioski, tematy wniesione