Posiedzenie MKUA 2 czerwca 2020 roku.

I. Informacja o przystąpieniach do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Ołowianka - część centralna i północna
  2. Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM
  3. Wyspa Sobieszewska rejon ulic Narcyzowej i Kwiatowej


II. Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska

III. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Piecki Migowo rejon Piekarniczej i Lema (pobierz opinię)


IV. Wolne wnioski, tematy wniesione

  1. Rozpatrzenie uwag do projektu mpzp Brzeźno rejon al. Hallera i Jantarowej II (pobierz opinię)