Wyłożenie projektu planu od 13 marca
Wyłożenia 13 marca 2023

Od 13 marca do 11 kwietnia 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu Kokoszek. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu.
Dyskusja publiczna 3 marca 2023

2 marca 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok. Spotkanie, w którym wzięło udział sześć osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu.
Dyskusja publiczna 2 marca 2023

28 lutego 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica rejon ulicy Starowiejskiej. Spotkanie, w którym wzięło 46 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu.
Dyskusja publiczna 16 lutego 2023

15 lutego 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa - zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza. Spotkanie, w którym wzięło udział sześć osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektów planów.
Wyłożenia 13 lutego 2023

Od 13 lutego do 13 marca 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów Letnicy i Piekliska. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu.
Wyłożenia 6 lutego 2023

Od 6 lutego do 6 marca 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu Osowej. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Oliwa Górna. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 16 stycznia 2023

12 stycznia 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Spacerowej i Kwietnej. Spotkanie, w którym wzięły udział cztery osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 19 grudnia 2022 roku
Wyłożenia 19 grudnia 2022

Od 19 grudnia 2022 roku do 18 stycznia 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów Klukowa i Oliwy Górnej. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Klukowo. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 6 października 2022

5 października w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM. Spotkanie, w którym wzięło udział siedem osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Strona 1 z 27