Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu
Dyskusja publiczna 22 września 2023

21 września 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej. Spotkanie, w którym wzięło udział sześć osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Olszynka. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 21 września 2023

20 września 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka – rejon ulicy Zawodzie. Spotkanie, w którym wzięło udział dziewięć osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu
Wyłożenia 18 września 2023

Od 18 września do 16 października 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenów położonych na Stogach.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu
Wyłożenia 11 września 2023

Od 11 września do 9 października 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenów położonych na Szadółkach.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu
Dyskusja publiczna 6 września 2023

5 września 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej. Spotkanie, w którym wzięło udział dziesięć osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu
Wyłożenia 4 września 2023

Od 4 września do 2 października 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenów położonych na Olszynce.

Pieklisko. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 29 sierpnia 2023

28 sierpnia 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok. Spotkanie, w którym wzięło udział osiem osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa z zaznaczonymi granicami planu
Wyłożenia 28 sierpnia 2023

Od 28 sierpnia do 25 września 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenów położonych w Osowej.

Wyłożenie projektów planów od 21 sierpnia
Wyłożenia 21 sierpnia 2023

Od 21 sierpnia do 18 września 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów położonych w Brzeźnie i na Pieklisku.

Strona 1 z 29