Posiedzenie MKUA 30 czerwca 2020 roku.

I. Informacja o przystąpieniach do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków
  2. Osowa rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa
  3. zmiana uchwały w sprawie przystąpienia Śródmieście rejon dworca autobusowego

II. Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących: inwestycja mieszkaniowa wraz z inwestycją towarzyszącą przy Al. Jana Pawła II 20 w Gdańsku (działka nr ewid. 109 obr. 33). (pobierz opinię)

III. Szczegółowe Standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku. (pobierz opinię)

IV. Wolne wnioski, tematy wniesione