Posiedzenie MKUA 12 października 2021 r. o godz. 13.00


I. Informacja o przystąpieniach do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej

II. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Stogi rejon ulic mjr. H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza Pobierz opinię
2. Ujeścisko - zajezdnia autobusowa i tramwajowa w rejonie ulicy Warszawskiej Pobierz opinię
3. Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM Pobierz opinię


III. Uwarunkowania lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gdańska. (przeniesione na kolejne posiedzenie)

 Wolne wnioski, tematy wniesione