Cztery plany miejscowe i nowy użytek ekologiczny
Sesja Rady Miasta Gdańska 25 listopada 2021

Radni miejscy, podczas XLII sesji RMG, podjęli m.in. cztery uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Trzy plany uchwalono, zapoczątkowano prace nad jednym. Ustanowiono także formę ochrony przyrody – użytek ekologiczny „Staw Martynka” w Kokoszkach.

Cztery nowe plany miejscowe
Sesja Rady Miasta Gdańska 28 października 2021

Radni miejscy podczas XLI sesji RMG podjęli m.in. cztery uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Dwa uchwalenia, jedno przystąpienie
Sesja Rady Miasta Gdańska 30 września 2021

Radni miejscy podczas XXXIX sesji RMG podjęli m.in. trzy uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dwa plany uchwalono, zapoczątkowano prace nad jednym.

Trzy przystąpienia, pięć uchwaleń miejscowych planów
Sesja Rady Miasta Gdańska 26 sierpnia 2021

Radni miejscy podczas XXXVIII sesji RMG podjęli m.in. osiem uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pięć planów uchwalono, zapoczątkowano prace nad trzema.

Cztery uchwalenia oraz jedno przystpienie
Sesja Rady Miasta Gdańska 24 czerwca 2021

Radni miejscy podczas XXXVII sesji RMG podjęli m.in. pięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Cztery plany uchwalono, zapoczątkowano prace nad jednym.

Cztery przystąpienia i jedno uchwalenie na Sesji
Sesja Rady Miasta Gdańska 27 maja 2021

Radni miejscy podczas XXXVI sesji RMG podjęli m.in. pięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeden plan uchwalono, zapoczątkowano prace nad czterema.

Dwa nowe przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych
Sesja Rady Miasta Gdańska 29 kwietnia 2021

Radni miejscy podczas XXXV sesji podjęli m.in. dwie uchwały w sprawie rozpoczęcia prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

XXXIV Sesja Rady Miasta Gdańska. Plan dla Klukowa-Rębiechowa
Sesja Rady Miasta Gdańska 25 marca 2021

25 marca, podczas XXXIV sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. uchwałę rozpoczynającą pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dziewięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Sesja Rady Miasta Gdańska 25 lutego 2021

Radni miejscy podczas XXXIII sesji RMG podjęli m.in. dziewięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Siedem planów uchwalono, zapoczątkowano prace nad dwoma.

Strona 1 z 7