Sześć nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Sesja Rady Miasta Gdańska 28 września 2022

Radni miejscy podczas LIV sesji RMG podjęli m.in. sześć uchwał w sprawie rozpoczęcia prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

LIII Sesja Rady Miasta Gdańska
Sesja Rady Miasta Gdańska 25 sierpnia 2022

25 sierpnia, podczas LIII sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. sześć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Trzy plany uchwalono i do trzech przystąpiono, zostały ustanowione także dwa nowe użytki ekologiczne.

LII Sesja Rady Miasta Gdańska
Sesja Rady Miasta Gdańska 30 czerwca 2022

Podczas LII sesji Rada Miasta Gdańska zadecydowała m.in. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo – rejon sądu przy ulicy Piekarniczej.

L Sesja Rady Miasta Gdańska
Sesja Rady Miasta Gdańska 25 maja 2022

26 maja, podczas L sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. siedem uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dwa plany uchwalono, zapoczątkowano prace nad trzema, odstąpiono natomiast od opracowywania dwóch planów miejscowych.

Cztery uchwalenia oraz jedno przystąpienie
Sesja Rady Miasta Gdańska 26 kwietnia 2022

28 kwietnia, podczas XLIX sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. pięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Cztery plany uchwalono, zapoczątkowano prace nad jednym.

Mapa Gdańska z zaznaczoną granicą planu.
Sesja Rady Miasta Gdańska 30 marca 2022

31 marca, podczas XLVIII sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. uchwałę rozpoczynającą pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami planów uchwalonych na Sesji Rady Miasta Gdańska
Sesja Rady Miasta Gdańska 3 marca 2022

Radni miejscy, podczas XLVII sesji RMG, uchwalili m.in. cztery miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Nowy basen oraz tereny zieleni ogólnodostępnej. Uchwalono trzy nowe plany miejscowe
Sesja Rady Miasta Gdańska 27 stycznia 2022

Radni miejscy, podczas XLIV sesji RMG, uchwalili m.in. trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Cztery plany miejscowe i nowy użytek ekologiczny
Sesja Rady Miasta Gdańska 25 listopada 2021

Radni miejscy, podczas XLII sesji RMG, podjęli m.in. cztery uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Trzy plany uchwalono, zapoczątkowano prace nad jednym. Ustanowiono także formę ochrony przyrody – użytek ekologiczny „Staw Martynka” w Kokoszkach.

Strona 1 z 8