Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami planów.
Sesja Rady Miasta Gdańska 9 lutego 2023

Podczas LIX sesji Rada Miasta Gdańska zadecydowała m.in. o uchwaleniu jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do prac nad ośmioma kolejnymi. Ponadto głosowaniu została poddana uchwała dotycząca wyznaczenia nowych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

LVI Sesja Rady Miasta Gdańska
Sesja Rady Miasta Gdańska 24 listopada 2022

24 listopada, podczas LVI sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. pięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Trzy plany uchwalono, do dwóch przystąpiono.

LV Sesja Rady Miasta Gdańska. Plan dla Kokoszek Przemysłowych
Sesja Rady Miasta Gdańska 25 października 2022

27 października, podczas LV sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. uchwałę rozpoczynającą pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Kokoszkach Przemysłowych.

Sześć nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Sesja Rady Miasta Gdańska 28 września 2022

Radni miejscy podczas LIV sesji RMG podjęli m.in. sześć uchwał w sprawie rozpoczęcia prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

LIII Sesja Rady Miasta Gdańska
Sesja Rady Miasta Gdańska 25 sierpnia 2022

25 sierpnia, podczas LIII sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. sześć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Trzy plany uchwalono i do trzech przystąpiono, zostały ustanowione także dwa nowe użytki ekologiczne.

LII Sesja Rady Miasta Gdańska
Sesja Rady Miasta Gdańska 30 czerwca 2022

Podczas LII sesji Rada Miasta Gdańska zadecydowała m.in. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo – rejon sądu przy ulicy Piekarniczej.

L Sesja Rady Miasta Gdańska
Sesja Rady Miasta Gdańska 25 maja 2022

26 maja, podczas L sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. siedem uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dwa plany uchwalono, zapoczątkowano prace nad trzema, odstąpiono natomiast od opracowywania dwóch planów miejscowych.

Cztery uchwalenia oraz jedno przystąpienie
Sesja Rady Miasta Gdańska 26 kwietnia 2022

28 kwietnia, podczas XLIX sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. pięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Cztery plany uchwalono, zapoczątkowano prace nad jednym.

Mapa Gdańska z zaznaczoną granicą planu.
Sesja Rady Miasta Gdańska 30 marca 2022

31 marca, podczas XLVIII sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. uchwałę rozpoczynającą pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Strona 1 z 8