Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami planów poddanych pod głosowanie podczas sesji Rady Miasta Gdańska
Sesja Rady Miasta Gdańska 28 września 2023

28 września, podczas LXVIII sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. cztery uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jedną dotyczącą oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2018-2022. Dwa plany uchwalono i odstąpiono od opracowywania dwóch planów miejscowych.

Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami planów poddanych pod głosowanie podczas sesji Rady Miasta Gdańska
Sesja Rady Miasta Gdańska 31 sierpnia 2023

31 sierpnia, podczas LXVI sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. dziewięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jedną dotyczącą Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska. Przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego we Wrzeszczu Górnym, uchwalono plany we Wrzeszczu Dolnym, na Ołowiance, Siennej Grobli, w Kiełpinie Górnym, Kokoszkach Mieszkaniowych, na Żabiance, w Górkach Zachodnich oraz na Błoniach Południe.

Mapa z zaznaczonymi granicami planu i lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
Sesja Rady Miasta Gdańska 25 maja 2023

25 maja, podczas LXII sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. uchwały dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego w Oliwie oraz ustalono lokalizację inwestycji mieszkaniowej na Suchaninie.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektów planów.
Sesja Rady Miasta Gdańska 27 kwietnia 2023

27 kwietnia, podczas LXI sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. trzy uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dwa plany uchwalono, do jednego przystąpiono.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektów planów.
Sesja Rady Miasta Gdańska 30 marca 2023

30 marca, podczas LX sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. szesnaście uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jedną dotyczącą zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Jeden plan uchwalono, do trzynastu przystąpiono, odstąpiono natomiast od opracowywania dwóch planów miejscowych.

Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami planów.
Sesja Rady Miasta Gdańska 9 lutego 2023

Podczas LIX sesji Rada Miasta Gdańska zadecydowała m.in. o uchwaleniu jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do prac nad ośmioma kolejnymi. Ponadto głosowaniu została poddana uchwała dotycząca wyznaczenia nowych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

LVI Sesja Rady Miasta Gdańska
Sesja Rady Miasta Gdańska 24 listopada 2022

24 listopada, podczas LVI sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. pięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Trzy plany uchwalono, do dwóch przystąpiono.

LV Sesja Rady Miasta Gdańska. Plan dla Kokoszek Przemysłowych
Sesja Rady Miasta Gdańska 25 października 2022

27 października, podczas LV sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. uchwałę rozpoczynającą pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Kokoszkach Przemysłowych.

Sześć nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Sesja Rady Miasta Gdańska 28 września 2022

Radni miejscy podczas LIV sesji RMG podjęli m.in. sześć uchwał w sprawie rozpoczęcia prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Strona 1 z 9