Posiedzenie MKUA w dniu 23 kwietnia 2019 roku.

I. Gdański Standard Ulicy Miejskiej - GSUM. (pobierz opinię)

II. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Niedźwiednik rejon ulicy Leśna Góra, (pobierz opinię)
  2. Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II, (pobierz opinię)
  3. Oliwa Dolna w rejonie ulicy Pomorskiej 68 II, (pobierz opinię)
  4. Maćkowy kościół w rejonie ulicy Czerskiej, (pobierz opinię)
  5. Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Św. Brata Alberta, (pobierz opinię)
  6. Kiełpino Górne rejon ulic Mamuszki  i Goplańskiej, (pobierz opinię)
  7. Stogi rejon Pola Bitewnego na Półwyspie Westerplatte. (pobierz opinię)

III. Wolne wnioski, tematy wniesione.