Posiedzenie MKUA z 20 czerwca 2023 roku

I. Informacja o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Wrzeszcz Górny rejon alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy Partyzantów
  2. Oliwa Górna rejon ulic Piastowskiej i Pomorskiej

II. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Letnica rejon ul. Żaglowej i Narwickiej Pobierz opinię

 

Wolne wnioski, tematy wniesione.