Posiedzenie MKUA 22 października 2019 roku.

I. Informacja o przystąpieniach do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Strzyża rejon ulicy Płk. Wilka Krzyżanowskiego, Żeglarskiej i Bernarda Chrzanowskiego,
  2. Sienna Grobla rejon ulic Wiesława i Siennickiej.

II. Wniosek w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Jana Pawła II 20. (pobierz opinię)

III. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków-tematy: zajezdnia konna i budynek LOT-u.

IV. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Polski Hak rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej. (pobierz opinię)

 V. Wolne wnioski, tematy wniesione