Wyłożenie projektu planu od 13 marca
Wyłożenia 13 marca 2023

Od 13 marca do 11 kwietnia 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu Kokoszek. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektów planów.
Wyłożenia 13 lutego 2023

Od 13 lutego do 13 marca 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów Letnicy i Piekliska. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu.
Wyłożenia 6 lutego 2023

Od 6 lutego do 6 marca 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu Osowej. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 19 grudnia 2022 roku
Wyłożenia 19 grudnia 2022

Od 19 grudnia 2022 roku do 18 stycznia 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów Klukowa i Oliwy Górnej. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 19 września 2022 roku
Wyłożenia 16 września 2022

Od 19 września do 17 października 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na Matarni i w Klukowie. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektu planu od 29 sierpnia
Wyłożenia 29 sierpnia 2022

Od 29 sierpnia do 26 września 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu Krakowca-Górek Zachodnich. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 22 sierpnia 2022 roku
Wyłożenia 22 sierpnia 2022

Od 22 sierpnia do 19 września 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów Dolnego Wrzeszcza, Ujeściska oraz rejonu Placu Dwóch Miast. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektu planu od 6 czerwca
Wyłożenia 3 czerwca 2022

Od 6 czerwca do 5 lipca 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon alei gen. Józefa Hallera 201. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Granice projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu
Wyłożenia 29 kwietnia 2022

Od 2 do 31 maja 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon dworca autobusowego. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Strona 1 z 10