Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu
Wyłożenia 18 września 2023

Od 18 września do 16 października 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenów położonych na Stogach.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu
Wyłożenia 11 września 2023

Od 11 września do 9 października 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenów położonych na Szadółkach.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu
Wyłożenia 4 września 2023

Od 4 września do 2 października 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenów położonych na Olszynce.

Mapa z zaznaczonymi granicami planu
Wyłożenia 28 sierpnia 2023

Od 28 sierpnia do 25 września 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenów położonych w Osowej.

Wyłożenie projektów planów od 21 sierpnia
Wyłożenia 21 sierpnia 2023

Od 21 sierpnia do 18 września 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów położonych w Brzeźnie i na Pieklisku.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektów planów.
Wyłożenia 26 czerwca 2023

Od 26 czerwca do 24 lipca 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów położonych w Oliwie Górnej, na Łostowicach oraz w Kokoszkach Przemysłowych.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu.
Wyłożenia 19 czerwca 2023

Od 19 czerwca do 17 lipca 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenów położonych w Śródmieściu Historycznym.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu.
Wyłożenia 22 maja 2023

Od 22 maja do 20 czerwca 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu położonego w Maćkowych. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektów planów.
Wyłożenia 17 kwietnia 2023

Od 17 kwietnia do 17 maja 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów położonych w Kiełpinie Górnym, Śródmieściu, na Żabiance oraz we Wrzeszczu Dolnym. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Strona 1 z 11