Posiedzenie MKUA w dniu 2 lipca 2019 roku.

I. Informacja o przystąpieniach do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Nowy Port rejon ulicy Oliwskiej i dawnego dworca kolejowego Nowy Port​,
  2. Nowy Port rejon ulicy Wyzwolenia 41,
  3. Nowy Port rejon ulicy Wilków Morskich.

II. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. rejon kąpieliska morskiego Stogi II (pobierz opinię)
  2. Wyspa Sobieszewska w rejonie ulic Nadwiślańskiej i Jodowej (pobierz opinię)

III. Opiniowanie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. (pobierz opinię)

IV. Wolne wnioski, tematy wniesione.