Posiedzenie MKUA  14 stycznia 2020 roku.


I.    Informacja o przystąpieniach do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    PKM - odcinek kolei kokoszkowskiej,
2.    PKM - odcinek Kiełpinek Zachód II.

II.    Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Suchanino rejon zbiornika wodnego Cyganka, (pobierz opinię)
2.    Wronia Górka, (pobierz opinię)
3.    Osowa rejon ulic Jednorożca i Delfina. (pobierz opinię)

III.    Wolne wnioski, tematy wniesione