Posiedzenie MKUA  29 kwietnia 2020 roku.

I. Informacja o przystąpieniach do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Ujeścisko – zajezdnia autobusowa i tramwajowa w rejonie ulicy Warszawskiej
2.    Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca
3.    Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ
4.    Krakowiec – Górki Zachodnie w rejonie ulic Łowickiej i Łęczyckiej.

II. Szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku

III. Wolne wnioski, tematy wniesione