Wszystkie dyskusje publiczne w Biurze Rozwoju Gdańska są przeprowadzane za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 Wszelkie informacje oraz instrukcja dołączenia do zdalnej dyskusji publicznej, dostępne są poniżej.