Planowanie przestrzenne to działania zabezpieczające zrównoważony rozwój i ład przestrzenny w mieście. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wyznaczają obszary, na których mają powstać domy, skwery, sklepy, drogi – z poszanowaniem obiektów i obszarów podlegających ochronie konserwatorskiej oraz środowiska naturalnego. Jak świadomie uczestniczyć w tym procesie? Jak poruszać się w procedurach planowania przestrzennego? Z pomocą przychodzi poniższy słowniczek. Materiał będzie sukcesywnie uzupełniany.