Powstał projekt osiemnastu tablic edukacyjnych, które będą przybliżać mieszkańcom i zwiedzającym historię Dolnego Miasta.

Opływ Motławy jest bardzo charakterystycznym punktem na mapie Gdańska. Leży na granicy Dolnego Miasta i Olszynki, w bliskiej odległości od tętniącej życiem Drogi Królewskiej. Fortyfikacje wraz z dawnymi fosami i Śluzą Kamienną stanowią cenne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Baza wiedzy historycznej i przyrodniczej

 Projekty tablic – autorstwa Stowarzyszenia Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku oraz zaprzyjaźnionych z nimi fotografów i przyrodników – zawierają w sobie, oprócz ciekawostek historycznych, fragmenty publikacji z przedwojennych gazet czy wspomnienia mieszkańców sprzed kilkudziesięciu lat, które są cennym źródłem wiedzy na temat tego miejsca. Opisano także nieistniejące już obiekty, jak np. skocznia czy kąpielisko miejskie przy istniejącym do dziś stadionie żużlowym (rejon ul. Zawodników) oraz ciekawostki dotyczące tutejszej roślinności i zamieszkujących te tereny zwierząt – w szczególności ptactwa. Całość dopełniają wyjątkowe fotografie – również historyczne – oraz mapki. Dodatkowo na projektach tablic umieszczono kody QR odsyłające do stron internetowych poszerzających podejmowany temat („QR WIĘCEJ”) oraz do tłumaczeń treści w języku angielskim („QR ENG”).

Przedsięwzięcie powstało na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska.