Posiedzenie MKUA 24 listopada 2021 r. o godz. 13.00

 

I. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Orunia Górna – skwer przy ulicy Emilii Hoene Pobierz opinię


II. Centrum dzielnicy Południe

III. Wyniki konsultacji w sprawie Parku Południowego

IV. Wolne wnioski, tematy wniesione