Posiedzenie MKUA w dniu 02 kwietnia 2019 roku.

I. Informacje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Suchanino rejon zbiornika wodnego Cyganka,
  2. Barniewice południowo-zachodnie II.

II. Gdańska Polityka Wodna – etap 2 Polityka Wisły. (pobierz opinię)

III. Opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  1. Łostowice rejon ulicy Podleckiego, (pobierz opinię)
  2. Kiełpino Górne rejon ulic Nowej Inżynierskiej i Gostyńskiej, (pobierz opinię)
  3. Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia, (pobierz opinię)
  4. Ołowianka część południowa, (pobierz opinię)
  5. Rudniki w rejonie ul. Miałki Szlak i projektowanej tzw. Nowej Sandomierskiej, (pobierz opinię)
  6. Nowy Port-Letnica rej. ul. Wyzwolenia tzw. Nowej Wyzwolenia i Letnickiej (II opiniowanie). (pobierz opinię)

IV. Wolne wnioski, tematy wniesione.