Wynik naboru na stanowisko w BRG

Wynik naboru: specjalista w Zespole Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego
Wynik naboru na stanowisko w BRG 15 września 2020

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wynik naboru: starszy asystent w zespole urbanistycznym
Wynik naboru na stanowisko w BRG 08 września 2020

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wynik naboru: asystent w zespole specjalistycznym
Wynik naboru na stanowisko w BRG 08 września 2020

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wynik naboru: asystent w Zespole Analiz Przestrzennych
Wynik naboru na stanowisko w BRG 08 września 2020

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wynik naboru: specjalista ds. kadr
Wynik naboru na stanowisko w BRG 01 września 2020

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Ustawa z dnia 21-11-2008 o pracownikach samorządowych