Wynik naboru na stanowisko w BRG

Wynik naboru: Zespół Analiz Przestrzennych
Wynik naboru na stanowisko w BRG 7 września 2022

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia   na stanowisko  starszego projektanta w  Zespole Analiz Przestrzennych wybrana została Pani Justyna Wieczerzak  zamieszkała w Gdańsku.

Wynik naboru: Zespół Analiz Transportowych
Wynik naboru na stanowisko w BRG 30 czerwca 2022

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wynik naboru: Zespoły Urbanistyczne
Wynik naboru na stanowisko w BRG 30 czerwca 2022

Ogłoszenie o wyniku naboru na 3 wolne stanowiska urzędnicze

Ustawa z dnia 21-11-2008 o pracownikach samorządowych