Posiedzenie MKUA 8 grudnia 2020 roku.


I. Informacja o przystąpieniach do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej,
  2. Stare Szkoty - cmentarz św. Ignacego.

II. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Zaspa Młyniec południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II (2 prezentacja), (pobierz opinię)
  2. Jelitkowo rejon ulic Kaplicznej i Bałtyckiej, (pobierz opinię)
  3. Nowy Port rejon ulicy Oliwskiej i dawnego dworca kolejowego Nowy Port. (pobierz opinię)

III. Wolne wnioski, tematy wniesione