Biuro Rozwoju Gdańska powołane zostało 24 czerwca 1999 roku. Jesteśmy jednostką organizacyjną Miasta Gdańska, prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

Głównym zadaniem Biura jest sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych wykonywanych na polecenie władz miasta Gdańska.

Prace planistyczne wykonywane są przez urbanistów - architektów pracujących w sześciu zespołach urbanistycznych: Oliwa, Wrzeszcz, Śródmieście, Port, Zachód, Południe. Zespół projektowy, pracujący nad każdym projektem miejscowego planu, to: architekci, urbaniści z zakresu inżynierii miasta, transportu, ochrony środowiska (przyrodniczego i kulturowego) oraz ekonomiści i prawnicy.

Zadaniem Biura Rozwoju Gdańska jest również przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do realizacji procesu rewitalizacji oraz jego prowadzenie. Biuro podejmuje działania związane z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Gdańska, sporządza Gminny Program Rewitalizacji i miejscowe plany rewitalizacji oraz koordynuje proces ich wdrażania. Biuro podejmuje także działania zmierzające do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych przeznaczonych na realizację procesu rewitalizacji.

Wszystkie informacje formalno-prawne np. statut czy regulaminy, znajdują się na stronie BIP

brg gdansk - o nas

fot. pixabay.com

 

Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami