Posiedzenie MKUA  10 grudnia 2019 roku.

I. Informacja o przystąpieniach do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. Ujeścisko w rejonie ulic Łódzkiej i Orląt Lwowskich,
 2. Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej,
 3. Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym,
 4. Aniołki rejon Opery Bałtyckiej,
 5. Wrzeszcz Dolny rejon alei gen. Józefa Hallera 201,
 6. Suchanino – rejon ulic Schuberta i Nowolipie,
 7. Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Południowej.

 II. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. Góra Gradowa-Centrum Hewelianum, (pobierz opinię)
 2. Długie Ogrody rejon ulicy Długa Grobla, (pobierz opinię)
 3. Oliwa Górna-Kuźnia Wodna, (pobierz opinię)
 4. Barniewice północno-zachodnie II. (pobierz opinię)

 III. Wolne wnioski, tematy wniesione