Schemat procedury ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

 1. Złożenie do Rady Miasta Gdańska – za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska (Biura Rozwoju Gdańska) wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej.
 2. W razie stwierdzenia we wniosku braków formalnych wnioskodawca ma14 dni na ich uzupełnienie.
 3. Publikacja kompletnego wniosku wraz z ogłoszeniem o sposobie i terminie składania do niego uwag.
  Prezydent Miasta Gdańska (Biuro Rozwoju Gdańska) ma 3 dni od dnia złożenia wniosku na jego publikację na stronach BIP
 4. 21 dni na składanie uwag do wniosku.
  21 dni na składanie opinii i uzgodnień przez odpowiednie instytucje. 
 5. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta Gdańska o ustaleniu lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w ciągu 60 dni od dnia publikacji kompletnego wniosku na BIP (w uzasadnionych przypadkach – w ciągu maksymalnie 90 dni).
   
 • Na mapie zaznaczono działki, do których zostały złożone wnioski.
 • Wnioski pozostające bez rozpatrzenia nie są publikowane.
 • Wnioski spełniające wymagania formalne są publikowane i podlegają wyżej opisanej procedurze

Nr. wniosku Data wpływu/ Wnioskodawca Data uzup. Adres inwestycji Jednostka urbanistyczna Treść wniosku Termin składania uwag Obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku
BRG/6721UIM/UIT/2019/001 2019-08-28
TUP Property S.A.
2019-09-16
2019-10-01
ul. Jana Pawła II 20
w Gdańsku (dz. nr 109 obr. 33)
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz

Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z usługami, z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

Liczba mieszkań: min.100, maks.123,

Liczba kondygnacji: od 7 do 10,

Liczba kondygnacji podziemnych: 2,

Pow. terenu 4502m2,

Pow. usług (przychodnia, przedszkole): od 900 m2 do 1000m2,

Zagospodarowanie terenu:

dwa zjazdy z Al. Jana Pawła II,

miejsca do parkowania:

172 dla samochodów (w tym 3 na terenie),

160 dla rowerów (w tym 60 na terenie, zadaszonych),

dojazdy wewnętrzne, droga pożarowa z placem manewrowym 20x20m, chodniki, zieleń rekreacyjna, place: zabaw i ćwiczeń.

Termin składania uwag minął Zobacz
szczegóły
wniosku

Wniosek wstrzymany na prośbę Wnioskodawcy - informacja zgłoszona przez Wnioskodawcę 25 listopada 2019 roku.

BRG/6721UIM/UIT/ZUO/2019/002 2019-08-28
Spółdzielnia Mleczarska POLMLEK-Maćkowy w likwidacji
2019-09-17 ul. Kołobrzeska 48
w Gdańsku (dz. nr 76,77/10 obr. 21)
Zespół Urbanistyczna Oliwa

Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z usługami na parterze, z garażem podziemnym, wjazdem i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Liczba mieszkań: min.100, max.150

Liczba kondygnacji: 11

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Powierzchnia terenu: 4587 m2

Powierzchnia usług: 476,9 m2

Jeden zjazd z ul. Kołobrzeskiej

Parking na terenie, parking podziemny

Zieleń rekreacyjna, plac zabaw

Termin składania uwag minął Zobacz
szczegóły
wniosku

Wniosek w trakcie modyfikacji – informacja zgłoszona przez wnioskodawcę 18 listopada 2019 roku.

Nr. wniosku Data wpływu/ Wnioskodawca Adres inwestycji Jednostka urbanistyczna Treść wniosku Braki formalne
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUW/001 2018-08-23
Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna
ul. Pilotów 21 w Gdańsku (dz. nr 17/2, 16/7, 16/8 obr. 33) Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz

budowa budynku wielorodzinnego z garażami podziemnymi w miejscu Centrum Medycyny Specjalistycznej Sanitas w Gdańsku (Zaspa)

liczba mieszkań 110-130, wys. 31 m, liczba kondygnacji 10, podziemnych 2, pow. terenu 3478 m2, bez lokali usługowych, planowane wyburzenie istniejącego budynku

brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości

zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji

Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUO/002 2018-08-31
DORACO Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Pomorska 68 w Gdańsku (dz. nr 345/1, 348/3, 352/1, 354 obr. 15) Zespół Urbanistyczny Oliwa

budowa 2 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi w miejscu dawnego Instytutu Psychologii UG,

liczba mieszkań 42-138, wys. do 20 m, liczba kondygnacji 4 i 5, podziemnych 1, pow. terenu 8400 m2, pow. usługowa do 1200 m2 , planowane wyburzenie istniejących budynków z zachowaniem i adaptacją na usługi historycznych piwnic wpisanych do rejestru zabytków

brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości

zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji

Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUO/003 2018-09-14
DORACO Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Pomorska 68 w Gdańsku (dz. nr 345/1, 348/3, 352/1, 354 obr. 15) Zespół Urbanistyczny Oliwa

budowa 2 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi w miejscu dawnego Instytutu Psychologii UG,

liczba mieszkań 42-138, wys. do 20 m, liczba kondygnacji 4 i 5, podziemnych 1, pow. terenu 8400 m2, pow. usługowa do 1200 m2 , planowane wyburzenie istniejących budynków z zachowaniem i adaptacją na usługi historycznych piwnic wpisanych do rejestru zabytków

brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości

zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji

Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUW/004 2018-11-16
Jaworscy Development Sp. z o.o.
ul. Kobieli 4 w Gdańsku (dz. nr 449/3, 449/4 obr. 45) Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz

funkcja mieszkaniowo-usługowa, budynek wielorodzinny z przedszkolem i placem zabaw.

Powierzchnia przedszkola 1 oddziałowego. Liczba mieszkań 83, wys. do 7 kondygnacji, liczba kondygnacji - schodkowo od 3 do 7, pow. terenu 3688 m2, pow. usługowa - podano jako użytkowa przedszkola - 156.18 m2

Dnia 5-12-2018 r. wniosek został wycofany.

Wniosek - szereg braków formalnych wynikających z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych. Brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości zapewnienia miejsc w szkole oraz w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji. Załączona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna niekompletna.

BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUO/005 2018-12-19
Spółdzielnia Mleczarska POLMLEK-Maćkowy
ul. Kołobrzeska 48 w Gdańsku (dz. nr 76, 77/10 obr. 21) Zespół Urbanistyczny Oliwa

Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowa wielorodzinna z przedszkolem i powierzchniami usługowymi oraz garażami podziemnymi.

Liczba mieszkań 100-150, liczba kondygnacji 11, podziemnych 1, pow. terenu 4562,49m2, pow. usługowa ok. 261 m2, planowany parking na terenie, zieleń rekreacyjna, plac zabaw.

Wniosek - szereg braków formalnych wynikajacych z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych.

Brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości zapewnienia miejsc w szkole oraz w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji. Załączona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna niekompletna.

Wezwanie o uzupełnienie