Posiedzenie MKUA z 19 września 2023 roku

I. Informacja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  1. Wrzeszcz Górny - Diabełkowo

II. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Stogi rejon Pustego Stawu Pobierz opinię

III. Gdańskie Przestrzenie Lokalne – podsumowanie etapu 3.

IV. Gdańska Rada Architektury

Wolne wnioski, tematy wniesione.