Posiedzenie MKUA 28 czerwca 2022 roku

I. Informacja o przystąpieniach do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Stare Szkoty - rejon ulicy Brzegi

Osowa - zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza

Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ II

II. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

III. Wolne wnioski, tematy wniesione.