Posiedzenie MKUA 23 marca 2021 roku.

I. Informacja o przystąpieniach do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Wrzeszcz Górny rejon ulic Jarowej i Krętej,
  2. Jelitkowo w rejonie ulic Nadmorskiej i Kaplicznej.

 II. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Maćkowy - rejon ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej pobierz opinię

 III. Przestrzeń publiczna w planie miejscowym

  1. Problemy dotyczące ustalenia szpaleru drzew w planie miejscowym
  2. Wolne wnioski, tematy wniesione