Zmiana studium uchwalona
Studium 27 czerwca 2019

27 czerwca Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” w części dotyczącej dwóch terenów na Stogach.

Po dyskusji publicznej nt. projektu zmiany studium
Studium 12 kwietnia 2019

11 kwietnia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska w części dotyczącej fragmentu plaży i lasu na Stogach. W spotkaniu wzięły udział 22 osoby.  

Projekt zmiany studium - zgłaszanie uwag do 21 maja
Studium 1 kwietnia 2019

Od 1 do 30 kwietnia w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu został wyłożony projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska dotyczący fragmentu plaży i lasu na Stogach.

Studium nagrodzone przez Ministra Inwestycji i Rozwoju
Studium 12 lutego 2019

Biuro Rozwoju Gdańska zostało laureatem 56. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nagroda została przyznana za „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

Broszura informacyjna na temat studium
Studium 20 listopada 2018

Biuro Rozwoju Gdańska przygotowało broszurę na temat obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. W opracowaniu zostały przedstawione najważniejsze wytyczne dotyczące rozwoju Gdańska w ciągu najbliższych 30 lat.  

Studium dla Gdańska uchwalone
Studium 23 kwietnia 2018

23 kwietnia 2018 r., podczas LI sesji Rada Miasta Gdańska uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. To istotny dla całego miasta dokument, który wyznacza kierunki jego rozwoju w perspektywie najbliższych 30 lat. Od zapisów zawartych w studium zależy, czy w mieście znajdzie się miejsce na nowe parki, osiedla mieszkaniowe, czy zostanie zachowana rezerwa pod drogi i linie tramwajowe, czy będzie możliwy rozwój uczelni i wzrost liczby miejsc pracy.

Po prezentacji projektu rozpatrzenia uwag do studium
Projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6 marca 2018

5 marca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się publiczna prezentacja projektu rozpatrzenia uwag do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Było to już ostatnie spotkanie konsultacyjne przewidziane w harmonogramie prac nad tym dokumentem.

Prezentacja projektu rozpatrzenia uwag do projektu Studium
Projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 23 lutego 2018

5 marca 2018 roku Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na publiczną prezentację projektu rozpatrzenia uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Po dyskusji na temat studium. O co pytali mieszkańcy?
Projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 8 listopada 2017

7 listopada w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się dyskusja publiczna na temat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. W spotkaniu na temat przyszłości Gdańska wzięło udział ponad 150 osób.

Strona 1 z 9