Zapraszamy do obejrzenia sześciu filmów na temat głównych kierunków rozwoju gdańskich dzielnic urbanistycznych, przewidzianych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.  

Każdy z filmów dotyczy innej dzielnicy urbanistycznej: Śródmieścia, Oliwy, Południa, Wrzeszcza, Portu i Zachodu. W filmach zostały przedstawione najważniejsze cechy charakterystyczne każdej z dzielnic, a także zmiany, jakie dla nich przewidziano w projekcie studium. Z filmów można więc dowiedzieć się, gdzie jest planowana nowa trasa tramwajowa i nowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa, czy istnieje szansa na budowę szkół i przedszkoli, a także czy będą mogły powstać nowe mariny i bulwary nadwodne.

Przypominamy, że projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest obecnie wyłożony do publicznego wglądu (od 23 października do 21 listopada 2017 roku). 7 listopada o godz. 17:00 w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności (pl. Solidarności 1) odbędzie się dyskusja publiczna, na którą Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem miasta.