Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska to najważniejszy miejski dokument strategiczny. Z jego projektem można zapoznać się na niniejszej stronie.  

Dokument, nad którym obecnie trwają prace, jest już trzecim tego rodzaju gdańskim opracowaniem. Poprzednie zostało uchwalone w 2007 roku. Intensywny rozwój miasta oraz zmiany w prawie sprawiły, że konieczne stało się stworzenie nowego studium. Obok zespołu Biura Rozwoju Gdańska w prace nad nim była  zaangażowana Rada Studium (zespół fachowców, który służył projektantom wsparciem merytorycznym). Projekt studium był również konsultowany z mieszkańcami. - W sumie zorganizowaliśmy 98 różnego rodzaju działań partycypacyjnych, w trakcie których zapoznaliśmy się z oczekiwaniami mieszkańców oraz przedstawiliśmy nasze wizje rozwoju Gdańska. Staraliśmy się znaleźć rozwiązania, które pogodzą indywidualne interesy z dobrem wspólnym – mówi Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Na etapie prac nad projektem łącznie wpłynęło blisko tysiąc wniosków od gdańszczan, z czego sześćdziesiąt procent uwzględniono. Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu na przełomie października i listopada 2017 roku. Dokumenty były udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie BRG. 7 listopada odbyła się dyskusja publiczna, a do 12 grudnia 2017 r. można było składać uwagi. Łącznie wpłynęło ich 332, z czego 240 spełniło wymogi formalne. Poniżej jest dostępny projekt studium, projekt rozpatrzenia uwag oraz pozostałe dokumenty i prezentacje związane z pracami nad studium.

Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
2018-03-13Rozpatrzenie uwag do prognozy oddziaływania na środowisko
Pobierz [pdf]
2018-03-13Rozpatrzenie uwag do projektu studium
Pobierz [pdf]
2018-02-23Uwagi złożone po terminie
Pobierz [pdf]
2018-03-06Prezentacja ze spotkania dotycząca studium oraz projektu rozpatrzenia uwag
Pobierz [pdf]
2017-11-15Protokół z dyskusji publicznej
Pobierz [pdf]
2017-11-07Prezentacja z dyskusji publicznej
Pobierz [pdf]
2017-10-23Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu
Zobacz
2017-10-23Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Pobierz [pdf]
2017-10-23Prognoza oddziaływania na środowisko
Pobierz [pdf]
2017-10-23Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Pobierz [pdf]
2017-10-23Rysunek 1 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
Pobierz [pdf]
2017-10-23Rysunek 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego
Pobierz [pdf]
2017-10-23Rysunek 3 - Środowisko
Pobierz [pdf]
2017-10-23Rysunek 4 - Ochrona dziedzictwa kulturowego
Pobierz [pdf]
2017-10-23Rysunek 5 - Systemy wodociągowo-kanalizacyjne
Pobierz [pdf]
2017-10-23Rysunek 6 - Systemy energetyczne i telekomunikacyjne
Pobierz [pdf]
2017-10-30Sposób rozpatrzenia opinii niewymaganych ustawowo do projektu SUIKZP
Pobierz [pdf]
2017-10-30Sposób rozpatrzenia opinii ustawowych do projektu SUIKZP
Pobierz [pdf]
2017-10-30Sposób uwzględnienia postulatów zawartych w treści pism uzgadaniających projekt
Pobierz [pdf]
2017-07-05Stanowiska BRG odnośnie pism składanych do projektu
Pobierz [pdf]
2017-06-14Prezentacja z trzech spotkań informacyjnych
Pobierz [pdf]
2017-06-09Rozstrzygnięcie wniosków składanych do Studium
Pobierz [pdf]