Przystąpienie do prac nad Studium 28 sierpnia 2015

27 sierpnia br. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę o przystąpieniu do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska najważniejszego dokumentu kreującego politykę przestrzenną miasta.