Wizja czy wizje - jak kreować rozwój przestrzenny Gdańska? Relacja z drugich warsztatów urbanistycznych
Warsztaty 21 maja 2015

Drugie warsztaty urbanistyczne „Gdańsk w nowej perspektywie odbyły się 20 maja. Uczestnicy warsztatów pracowali nad wyznaczeniem elementów przyszłej wizji rozwoju przestrzennego Gdańska.

Biuro Rozwoju Gdańska spotyka się z Radami Dzielnic
Spotkania 19 maja 2015

Trwają spotkania planistów z Biura Rozwoju Gdańska z radnymi Rad Dzielnic. Do końca czerwca odbędzie się 30 spotkań, na których ustalane są ramy współpracy na nadchodzącą kadencję i formy zaangażowania radnych dzielnicowych w prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Warsztaty urbanistyczne - wyzwania i problemy rozwoju przestrzennego Gdańska
Warsztaty 07 maja 2015

Pierwsze warsztaty urbanistyczne "Gdańsk w nowej perspektywie" zgromadziły ponad 100 uczestników. Tematem były wyzwania i problemy zagospodarowania przestrzennego Gdańska z jakimi należy zmierzyć się w czasie prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Gdańsk w nowej perspektywie - spotkanie otwarte
Konferencje 15 kwietnia 2015

Celem debaty jest inauguracja prac nad nowym dokumentem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska”. Dokument ten stanowić będzie podstawę dla kształtowania polityki rozwoju przestrzennego miasta na najbliższe kilkanaście lat.

Powstała Rada Studium
Spotkania 03 marca 2015

W czwartek, 26 lutego z udziałem Prezydenta Pawła Adamowicza odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Studium, gremium powołanego w celu wspierania udziału społeczeństwa w pracach nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska.

Strona 9 z 9