Projekt uwarunkowań i założeń 13 maja 2016

Ogrom pracy i dziesiątki spotkań – tak w skrócie można opisać dotychczasowe działania związane z opracowaniem nowego Studium dla Gdańska. W środę 11 maja odbyło się kolejne spotkanie – z Przewodniczącymi Zarządów Dzielnic w celu przedstawienia projektu uwarunkowań i założeń. Ale o co tak właściwie chodzi w tym dokumencie? Dlaczego jest tak ważny dla naszego miasta i co w nim znajdziemy?

Projekt uwarunkowań i założeń 06 maja 2016

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, 5 maja w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, odbyło się spotkanie z Radnymi Miejskimi. Kolejne – z Przewodniczącymi Zarządów Dzielnic – odbędzie się 11 maja, a mieszkańców zaproszono na otwarte środy – 18 maja i 8 czerwca.

Seminaria 28 kwietnia 2016

24 marca 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyło się Posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Mobilności i Transportu przy Prezydencie Miasta Gdańska. Omówiona zostały uwarunkowania i założenia do nowego Studium dla Gdańska.

Studium 06 kwietnia 2016

5 kwietnia Biuro Rozwoju Gdańska wzięło udział w kolejnym spotkaniu z cyklu „Inicjatywa Śródmieście”, zorganizowanego w Dworze Bractwa św. Jerzego wspólnie przez Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP). Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Seminaria 25 marca 2016

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zorganizowało 23 marca 2016 roku spotkanie eksperckie dotyczące nauki i szkolnictwa w polityce przestrzennej Gdańska.

Warsztaty eksperckie 22 marca 2016

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zorganizowało 21 marca 2016 roku spotkanie eksperckie na temat możliwości rozwojowych funkcji przemysłowej, portowej i logistycznej na terenie Gdańska.

Seminaria 03 marca 2016

Drugie seminarium, zorganizowane wczoraj (28 stycznia), przez Biuro Rozwoju Gdańska wywołało ciekawą dyskusję nie tylko o usługach ale i o przestrzeniach publicznych. Planiści z BRG usłyszeli od zgromadzonych gości cenne uwagi, które będą rozpatrywane w dalszej pracy nad Studium.

Seminaria 03 marca 2016

11 lutego 2016 roku, odbyło się ostatnie z trzech seminariów w ramach prac nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP). Biuro Rozwoju Gdańska omawiało kształtowanie terenów mieszkaniowych.

Strona 5 z 9