Gdańskie Przestrzenie Lokalne – opracowanie złożone z trzech etapów, realizowane przez Biuro Rozwoju Gdańska już od 2016 roku. Jest to zbiór kart zawierających wytyczne urbanistyczne oraz propozycje zagospodarowania przestrzeni lokalnych we wszystkich gdańskich dzielnicach. Karty te mają służyć m.in. jednostkom miejskim czy spółdzielniom mieszkaniowym, ale również mieszkańcom.
 

wybierz dzielnicę urbanistyczną

Druga część studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zawiera wytyczne projektowe oraz wspólną wizję, zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarach zdegradowanych, wypracowanych przy udziale mieszkańców.

Obszary określane jako zdegradowane, czyli Angielska Grobla, Brzeźno – osada rybacka, Przeróbka Mieszkaniowa oraz Stogi Mieszkaniowe, wymagają interwencji i przemian mających na celu poprawę życia mieszkańców. Studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zostało opracowane w celu poprawy jakości przestrzeni publicznych i skoordynowania działań na ich rzecz oraz z myślą o wsparciu osób składających wnioski do Budżetu Obywatelskiego. Informacje w nim zawarte mogą dostarczyć inspiracji oraz ułatwić wybór lokalizacji projektów.

Dokumenty

Pierwsza część studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zawiera wytyczne projektowe oraz wspólną wizję, zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji, wypracowanych przy udziale mieszkańców.

Obszary objęte GPR, czyli Biskupia Górka/Stary Chełm; Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia, wymagają interwencji i przemian mających na celu poprawę życia mieszkańców. Studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zostało opracowane w celu poprawy jakości przestrzeni publicznych i skoordynowania działań na ich rzecz oraz z myślą o wsparciu osób składających wnioski do Budżetu Obywatelskiego. Informacje w nim zawarte mogą dostarczyć inspiracji oraz ułatwić wybór lokalizacji projektów.

Warto zaznaczyć, że GPL łączy liczne opracowania dotyczące przestrzeni publicznych sporządzone w Biurze Rozwoju Gdańska w latach 2011 – 2015. Są to m.in. studia dzielnicowe czy Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych (SOPP). Nawiązuje również do opracowań zewnętrznych, takich jak społeczna strategia „Quo Vadis, Gdańsku” (Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych/Politechnika Gdańska/Sopocka Szkoła Wyższa 2015). 

Dokumenty
Lokalny znaczy bliski. Katalog Gdańskich Przestrzeni Lokalnych
17 października 2023
Życie codzienne mieszkańców miast toczy się w lokalnych przestrzeniach publicznych. Realizowane przez Biuro Rozwoju Gdańska od 2016 roku studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne wpływa na poprawę ich estetyki i funkcjonalności. Właśnie zakończył się trzeci etap prac. Katalog Kart GPL zawiera wytyczne urbanistyczne oraz propozycje zagospodarowania przestrzeni lokalnych we wszystkich gdańskich dzielnicach. Z kart mogą korzystać m.in. jednostki miejskie czy spółdzielnie mieszkaniowe, ale również mieszkańcy.
„Lokalność dużego miasta”. Przestrzenie publiczne Przeróbki i Oliwy
13 września 2021
Akademia Sztuk Pięknych opublikowała trzeci tom Katalogu Artystyczno-Badawczego zatytułowany „ Lokalność dużego miasta”. Publikacja poświęcona została tematyce przestrzeni publicznych Przeróbki i Oliwy w Gdańsku.
Co nowego w projekcie Gdańskie Przestrzenie Lokalne?
26 października 2020
Biuro Rozwoju Gdańska opublikowało wytyczne urbanistyczne do projektów zagospodarowania dziesięciu terenów w lokalizacjach wskazanych w opracowaniu Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Można je zobaczyć na interaktywnej mapie.
Przestrzenie publiczne w opracowaniu „Miasto kreatywne. Gdańsk”
24 lipca 2020
Akademia Sztuk Pięknych opublikowała drugi tom Katalogu Artystyczno-Badawczego zatytułowany „ Miasto kreatywne. Gdańsk”. Publikacja poświęcona została tematyce przestrzeni publicznych w Gdańsku.
Dzielnica Przeróbka oczami studentów z ASP
28 lutego 2020
Biuro Rozwoju Gdańska kontynuuje współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Efektem wspólnych działań są prace semestralne i dyplomowe, przygotowywane przez studentów, dotyczące Gdańskich Przestrzeni Lokalnych.
Gdańskie Przestrzenie Lokalne – mapy
17 października 2019
W Biurze Rozwoju Gdańska trwają prace nad trzecim etapem Gdańskich Przestrzeni Lokalnych. Celem opracowania jest poprawa jakości przestrzeni publicznych. Na mapach można sprawdzić lokalizacje wybranych przestrzeni.
Artyści o Gdańskich Przestrzeniach Lokalnych
28 lutego 2019
Biuro Rozwoju Gdańska od 2017 r. współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Efektem wspólnych działań są przygotowywane przez studentów prace semestralne i dyplomowe dotyczące gdańskich przestrzeni publicznych.
Przestrzenie publiczne na mapie
14 listopada 2018
Gdańskie Przestrzenie Lokalne to kolejne opracowanie urbanistyczne, które znalazło swoje odzwierciedlenie na przygotowanej przez Biuro Rozwoju Gdańska mapie. Zaznaczono na niej przestrzenie publiczne na obszarach rewitalizacji i zdegradowanych. Lokalizacjom tym towarzyszą wskazówki odnośnie ich zagospodarowania.
Nagroda im. Jerzego Regulskiego dla BRG
20 września 2018
W tegorocznej edycji konkursu o nagrodę im. Jerzego Regulskiego wyróżnienie w kategorii Idea otrzymały dwa opracowania urbanistyczne, których autorkami są projektantki z Biura Rozwoju Gdańska.
Od planowania do rewitalizacji
20 września 2018
Od 2 do 9 października w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim będzie można obejrzeć wystawę poświęconą przestrzeniom publicznym na rewitalizowanych obszarach Gdańska. Ekspozycja przedstawia koncepcje projektantów z Biura Rozwoju Gdańska związane z zagospodarowaniem przestrzeni lokalnych, a także studenckie pomysły na ożywienie rewitalizowanych terenów.
Znaczenie tożsamości miejsca. Konferencja, seminarium, warsztaty
27 kwietnia 2018
W dniach 5-11 maja w Gdańsku odbędzie się doroczne kolokwium międzynarodowego zespołu badawczego Agora Group Project. Wydarzeniu będą towarzyszyć studenckie warsztaty projektowe oraz seminarium doktoranckie.
Gdańskie Przestrzenie Lokalne w Budżecie Obywatelskim
02 marca 2018
Do końca marca trwa nabór wniosków do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Autorów projektów zachęcamy do skorzystania z przygotowanego przez Biuro Rozwoju Gdańska studium, pomocnego podczas przygotowywania wniosków.
Jak urządzić przestrzenie publiczne na obszarach zdegradowanych?
14 lutego 2018
Biuro Rozwoju Gdańska opublikowało drugą część studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Opracowanie zawiera wytyczne projektowe do spójnego i atrakcyjnego zagospodarowania lokalnych przestrzeni publicznych na obszarach zdegradowanych.
Gdańskie Przestrzenie Lokalne - wyniki ankiety
03 października 2017
W jakich lokalizacjach gdańszczanie chętnie spotykają się z innymi mieszkańcami? Gdzie robią codzienne zakupy? Z którymi miejscami w swojej dzielnicy czują się szczególnie związani? Odpowiedzi na te pytania można poznać dzięki ankiecie przygotowanej na potrzeby studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne.
1750 gdańszczan wypełniło ankietę dotyczącą przestrzeni lokalnych
11 lipca 2017
Łącznie 1750 osób wzięło udział w dwóch edycjach ankiety przygotowanej przez Biuro Rozwoju Gdańska na potrzeby studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Udzielone odpowiedzi pomogą projektantom podczas kreowania nowych i wzmacniania istniejących przestrzeni lokalnych oraz terenów rekreacyjnych.
Wypełnij ankietę, wskaż ważne dla Ciebie miejsca
04 maja 2017
Biuro Rozwoju Gdańska kolejny raz pyta mieszkańców o ich najbliższe sąsiedztwo m.in. o ważne dla nich miejsca, gdzie robią zakupy pierwszej potrzeby oraz spędzają czas wolny.
Sieć Gdańskich Przestrzeni Lokalnych – wyniki ankiety
14 września 2016
Biuro Rozwoju Gdańska sprawdziło gdzie mieszkańcy najchętniej spędzają czas wolny, robią zakupy oraz czy korzystają z komunikacji miejskiej. W ankiecie wzięło udział ponad 1100 mieszkańców Gdańska.
Ostatnie dwa tygodnie na wypełnienie ankiety
17 czerwca 2016
Biuro Rozwoju Gdańska – w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna oraz prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska – realizuje projekt Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL). Aby stać się jego współtwórcą, wystarczy wypełnić krótką ankietę na stronie BRG do 30 czerwca 2016 roku.