Łącznie 1750 osób wzięło udział w dwóch edycjach ankiety przygotowanej przez Biuro Rozwoju Gdańska na potrzeby studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Udzielone odpowiedzi pomogą projektantom podczas kreowania nowych i wzmacniania istniejących przestrzeni lokalnych oraz terenów rekreacyjnych.

Pierwsza edycja ankiety była dostępna na stronie Biura Rozwoju Gdańska od 22 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku, druga – od 10 maja do 30 czerwca 2017 roku. Respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na kilka krótkich pytań dotyczących ich miejsca zamieszkania: najbliższej okolicy, w tym miejsc, w których korzystają z komunikacji miejskiej, dokonują codziennych zakupów czy spędzają czas na świeżym powietrzu.
Gdańszczanie wskazywali lokalizacje, w których mają możliwość lub w których chcieliby spotykać się z innymi mieszkańcami. Zostali poproszeni o zaznaczenie na mapie miejsc, z którymi czują się wyjątkowo związani, a także barier, które stanowią utrudnienia w ruchu pieszym. Respondenci najczęściej wskazywali przeszkody w postaci braku: przejść pieszych przez ulice, estetycznych i wygodnych przejść podziemnych lub kładek prowadzących przez torowiska, a także kładek czy przepraw promowych przez kanały rzeczne.

Pętla tramwajowa na Przeróbce
fot. Pętla tramwajowa na Przeróbce

Wyniki ankiety w poszczególnych obszarach uzupełniły wiedzę zespołu autorskiego o cenne uwagi dotyczące konieczności wykreowania nowych lub wzmocnienia istniejących przestrzeni lokalnych oraz terenów rekreacyjnych. Biuro Rozwoju Gdańska bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom ankiety za jej wypełnienie. Na załączonych rysunkach można zobaczyć, jak w przyszłości mogą wyglądać przestrzenie lokalne dzięki współpracy projektantów z mieszkańcami.

Ulica Stryjewskiego na Stogach
fot. Ulica Stryjewskiego na Stogach