Akademia Sztuk Pięknych opublikowała drugi tom Katalogu Artystyczno-Badawczego zatytułowany „Miasto kreatywne. Gdańsk”. Publikacja poświęcona została tematyce przestrzeni publicznych w Gdańsku.

Opracowanie porusza tematy związane z przestrzeniami lokalnymi oraz z rolą sztuki i designu w projektowaniu przestrzeni publicznej. „Zebrany materiał przygotowano tak, aby mógł on stać się zaczątkiem inicjatywy aplikacyjnej Gdańska jako miasta specjalizującego się w szeroko rozumianym designie, ponieważ organizacja przestrzeni miejskich odzwierciedla potencjał kreatywny twórców, mieszkańców i ich samorządu” – wyjaśnia prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal, Architekt IARP.

Katalog jest kontynuacją współpracy, nawiązanej w roku akademickim 2017/2018,  pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych a Biurem Rozwoju Gdańska. Punktem wyjścia było powstałe w BRG studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne, które zainspirowało Międzywydziałowy Zespół Artystyczno-Badawczy Akademii Sztuk Pięknych do powstania cyklu opracowań studialnych i koncepcyjnych związanych z poszczególnymi przestrzeniami lokalnymi w Gdańsku.

- Projekt Gdańskie Przestrzenie Lokalne realizowany jest w ramach jednego z dziewięciu Programów Operacyjnych - Przestrzeń Publiczna. Lokalizacje ujęte w opracowaniu są niezwykle istotne z punktu widzenia mieszkańców, posiadają silny potencjał rozwoju a nowe spojrzenie zawsze wpływa na poprawę ich jakości i funkcjonalności. Dlatego tak ważna jest dla nas współpraca z Akademią Sztuk Pięknych. Opracowania i koncepcje studentów są dla nas źródłem inspiracji – tłumaczy Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Celem Programów Operacyjnych, zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, jest osiągnięcie trwałego i zharmonizowanego rozwoju Gdańska. Programy Operacyjne obejmują dziewięć obszarów życia miasta: Edukację, Zdrowie publiczne i sport, Integrację społeczną i aktywność obywatelską, Kulturę i czas wolny, Innowacyjność i przedsiębiorczość, Atrakcyjność inwestycyjną, Infrastrukturę, Mobilność i transport oraz Przestrzeń publiczną.

Katalog do pobrania na stronie Akademii Sztuk Pięknych.