Biuro Rozwoju Gdańska kontynuuje współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Efektem wspólnych działań są prace semestralne i dyplomowe, przygotowywane przez studentów, dotyczące Gdańskich Przestrzeni Lokalnych.

Współpraca pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku a Biurem Rozwoju Gdańska została nawiązana w roku akademickim 2017/2018. Podstawą współpracy jest projekt Gdańskie Przestrzenie Lokalne. W dokumencie wskazujemy wspólnie z mieszkańcami miejsca - przestrzenie publiczne, które mają dla nich szczególne znaczenie, a następnie określamy wytyczne do ich spójnego i atrakcyjnego zagospodarowania. Młodzi artyści w swych pracach starają się twórczo rozwijać idee zawarte w projekcie.

W roku akademickim 2019/2020 skupiono się na kolejnym z obszarów zdegradowanych – Przeróbce. Studenci potraktowali Przeróbkę przede wszystkim jako źródło inspiracji. Zwrócili szczególnie uwagę na wiele aspektów z historii, życia i tożsamości dzielnicy. W efekcie powstały bardzo wszechstronne prace – od całej serii propozycji elementów zagospodarowania zatytułowanej „Design dla Przeróbki” po koncepcje zagospodarowania wybranych fragmentów dzielnicy. Studenci zaproponowali też ciekawe formy rzeźbiarskie, które mogłyby pojawić się w przestrzeni osiedla. W semestrze letnim współpraca będzie kontynuowana – powstaną kolejne prace związane z wyjątkową Przeróbką, w tym także dyplomowe.