Biuro Rozwoju Gdańska opublikowało wytyczne urbanistyczne do projektów zagospodarowania dziesięciu terenów  w lokalizacjach wskazanych w opracowaniu Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Można je zobaczyć na interaktywnej mapie.

- Mamy za sobą rok wspólnej pracy nad wytycznymi do zagospodarowania Gdańskich Przestrzeni Lokalnych, które sukcesywnie publikujemy w formie tzw. kart. Chciałybyśmy podziękować wszystkim Radom Dzielnic, mieszkankom i mieszkańcom, którzy do tej pory uczestniczyli w spotkaniach i wspólnie z nami tworzyli karty swoich przestrzeni. Mamy nadzieję, że praca, którą razem włożyliśmy w ten projekt, zaowocuje funkcjonalną i estetyczną przestrzenią wokół nas – mówią projektantki z Zespołu Przestrzeni Publicznych i Krajobrazu Biura Rozwoju Gdańska.

Wszystkie lokalizacje Gdańskich Przestrzeni Lokalnych można znaleźć na interaktywnej mapie dostępnej na stronie www.brg.gda.pl

lokalizacje opracowane – dotychczas opracowanych zostało 10  kart. Stworzono je  wspólnie z lokalnymi społecznościami. Zwierają wytyczne do wybranych przez Rady Dzielnic przestrzeni,

lokalizacje opracowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji – zbiór 23 lokalizacji, zawierający  analizy i wytyczne do zagospodarowania danej przestrzeni, tworzone wspólnie z Radami Dzielnic. Finalnie do każdej z nich zostanie opracowana karta,

lokalizacje w opracowaniu

Obecnie zespół pracuje nad kartami dla wybranych lokalizacji w dzielnicy Aniołki.

O projekcie

Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL) to projekt, który jest realizowany z myślą o mieszkańcach i przy ich współudziale. Jego celem jest poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych zlokalizowanych w gdańskich dzielnicach i osiedlach. Lokalne przestrzenie publiczne są niezwykle istotne z punktu widzenia mieszkańców. Są miejscami, gdzie toczy się ich codzienne życie i są realizowane podstawowe potrzeby (związane z zakupami, edukacją, wypoczynkiem, rekreacją czy integracją). Przestrzenie lokalne powinny być bezpieczne, dostępne i integrujące lokalną społeczność. Dlatego tak istotne podczas ich planowania jest stosowanie zasad projektowania uniwersalnego, niwelowanie barier i uwzględnianie potrzeb mieszkańców. Przestrzenie lokalne powinny tworzyć spójną sieć powiązaną z terenami zieleni, centrami usługowymi i systemem komunikacji miejskiej.

Więcej informacji na stronie www.brg.gda.pl