Biuro Rozwoju Gdańska – w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna oraz prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska – realizuje projekt Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL). Aby stać się jego współtwórcą, wystarczy wypełnić krótką ankietę na stronie BRG do 30 czerwca 2016 roku.

Wszystko zaczęło się od uchwalenia 25 września 2014 roku przez Radę Miasta Gdańska Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, gdzie wśród pięciu obszarów strategicznego rozwoju pojawiła się przestrzeń publiczna. Jako jeden z najważniejszych celów strategicznych stała się również przedmiotem przedsięwzięć i działań ujętych w jednym z dziewięciu Programów Operacyjnych. Ich celem jest określenie działań na kilka najbliższych lat, poprawiających jakość gdańskich przestrzeni publicznych.

Wypełnij ankietę, stań się częścią projektu
Na tej bazie Biuro Rozwoju Gdańska zainicjowało projekt „Gdańskie Przestrzenie Lokalne”. Jest to inicjatywa, w której współpraca mieszkańców i projektantów jest niezwykle istotna. Wspólne działanie pomoże stworzyć realną sieć lokalnych przestrzeni publicznych. Aby stać się jego współtwórcą, wystarczy wypełnić krótką ankietę na stronie http://www.brg.gda.pl/gdanskieprzestrzenielokalne/. Badanie potrwa do 30 czerwca 2016 roku.

Ankieta składa się z sześciu pytań, w których mieszkańcy proszeni są m.in. o wskazanie na mapie swojego miejsca zamieszkania, gdzie robią zakupy pierwszej potrzeby, spędzają czas wolny lub z których przystanków korzystają w najbliższym sąsiedztwie. Jej wypełnienie trwa nie dłużej niż 5 minut. Warto zatem wziąć udział w badaniu, gdyż jego wynik może stać się ważnym elementem w kreowa­niu wysokiej jakości życia w przyjaznej, dostępnej i bezpiecznej przestrzeni.

Celem wdrożenia Strategii Gdańsk 2030 Plus wraz z Programami Operacyjnymi jest osiągnięcie trwałego i zharmonizowanego rozwoju Gdańska.