Biuro Rozwoju Gdańska sprawdziło gdzie mieszkańcy najchętniej spędzają czas wolny, robią zakupy oraz czy korzystają z komunikacji miejskiej. W ankiecie wzięło udział ponad 1100 mieszkańców Gdańska.

Najbardziej aktywnymi uczestnikami badania byli mieszkańcy dzielnicy Piecki-Migowo (108), Ujeścisko-Łostowice (105), Jasień (103) oraz Śródmieście (82). Wśród głosujących osób największą grupę stanowili studenci oraz osoby pracujące.

Ankietowani odpowiadając na pytanie „Gdzie spędzasz czas na świeżym powietrzu”, wskazali m.in. Park Reagana oraz pas nadmorski od Żabianki do Brzeźna, rejon zbiorników retencyjnych Wróbla Staw oraz Zbiornika Jasień, rejon Zbiorników retencyjnych Świętokrzyska i Świętokrzyska II, opływy Motławy, parki i skwery na Głównym Mieście, Park Oruński, Park Oliwski, Kozacza Góra, rejon Pustego Stawu na Stogach oraz plaży na Stogach.

Kolejne pytanie dotyczyło miejsc integracji mieszkańców.  Na Stogach są to tereny w rejonie ulicy Stryjewskiego, Jeremiasza Falck Polonusa i Tamka. Mieszkańcy Oruni wskazali okolice Parku Oruńskiego i Starego Rynku Oruńskiego. Z kolei mieszkańcy Nowego Portu upodobali sobie okolice dawnej przeprawy promowej na przeciwko Twierdzy Wisłoujście, rejon ulicy Wyzwolenia oraz rejon Latarni Morskiej i Kapitanatu Portu Gdańsk. Natomiast na Dolnym Mieście, Gdańszczanie spotykają się najchętniej wzdłuż opływu Rzeki Motławy, a we Wrzeszczu Górnym i Dolnym w rejonie dawnych koszar wojskowych i ulicy Wajdeloty, Jaśkowym Lesie oraz Parku Kuźniczki. Oliwianie z kolei najczęściej odwiedzają Park Oliwski i ulicę Opata Jacka Rybińskiego, a Osowianie – Park Chirona.

Ankietowanych poproszono także o zaznaczenie potencjalnych (wartych odwiedzania) miejsc spotkań i integracji w swoim najbliższym sąsiedztwie, przystanków z których korzystają ( aż 82 proc. osób biorących udział w głosowaniu wskazało, że korzysta z komunikacji miejskiej) oraz miejsc robienia zakupów pierwszej potrzeby. Uzyskane dane są bardzo ważnymi  wskazówkami dla projektantów, pozwalającymi w przyszłych opracowaniach planistycznych uwzględnić preferencje mieszkańców.

Ankietę przeprowadzono na potrzeby realizacji Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, uchwalonej 25 września 2014 roku przez Radę Miasta Gdańska, gdzie wśród 5 obszarów strategicznego rozwoju pojawiła się przestrzeń publiczna. Jako jeden z najważniejszych celów strategicznych stała się ona również przedmiotem przedsięwzięć i działań ujętych w jednym z dziewięciu Programów Operacyjnych.

W badaniu, trwającym od 20 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku, wzięło udział 1169 osób. Ankietę zrealizowano za pośrednictwem aplikacji internetowej, a jej wynik może stać się ważnym elementem w kreowa­niu wyższej jakości życia w przyjaznej, dostępnej i bezpiecznej przestrzeni.