Biuro Rozwoju Gdańska od 2017 r. współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Efektem wspólnych działań są przygotowywane przez studentów prace semestralne i dyplomowe dotyczące gdańskich przestrzeni publicznych.

Współpraca pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku a Biurem Rozwoju Gdańska została nawiązana w roku akademickim 2017/2018. Punktem wyjścia było  powstałe w BRG studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne. W opracowaniu tym wskazano i przeanalizowano wybrane przestrzenie publiczne, dla których następnie określono wytyczne spójnego i atrakcyjnego zagospodarowania. Do tej pory ukazały się dwie części studium – pierwsza dotyczyła obszarów rewitalizacji, druga – obszarów zdegradowanych. Młodzi artyści w swych pracach starają się twórczo rozwijać idee zawarte w studium. – Służymy studentom przede wszystkim wsparciem merytorycznym; autorki studium uczestniczą w spotkaniach ze studentami, przygotowują prezentacje i dzielą się swoją wiedzą. Na koniec semestru mają też okazję obejrzeć efekty ich prac. Bardzo nas cieszy ta współpraca i liczymy na jej kontynuowanie – mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. 

W pierwszym roku współpracy na ASP powstały cztery prace dyplomowe, w których studenci zaproponowali zagospodarowanie wybranych przestrzeni publicznych na obszarach rewitalizacji. Prace można było obejrzeć podczas zorganizowanej w październiku 2018 r. w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim wystawie pt. „Od planowania do rewitalizacji”. W drugim roku współpraca została rozszerzona na wszystkie wydziały ASP. W pierwszym semestrze uczestniczyło w niej dziewięć pracowni. Tym razem skupiono się na jednym z obszarów zdegradowanych – Brzeźnie. Młodzi artyści potraktowali Brzeźno przede wszystkim jako źródło inspiracji. W efekcie powstały bardzo różne prace – od propozycji zagospodarowania terenu wykorzystujących wodę deszczową, projektów ujednolicenia wejść na plażę, czy brzeźnieńskich tablic informacyjnych, po ofertę warsztatów artystycznych dla mieszkańców i filmy dotyczące Brzeźna. Studenci wykonali też performance, w ramach którego w oknach Domu Zdrojowego ustawili rzeźby wykonane z surowców wtórnych. W semestrze letnim współpraca będzie kontynuowana – powstaną kolejne prace związane z Brzeźnem, w tym także dyplomowe.